Beursdagboek Trader Guy 11 september 2020, 08:14

...

Wall Street wederom fors lager

11 september 2020, 08:14 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Wall Street kende een wilde sessie don­derdag waar na eerst een hogere open­ing er flink ter­rein werd pri­js­geven. Het voors­tel om nieuwe ste­un uit te rollen door de Repub­likeinen werd opnieuw door de Democ­ra­t­en geblok­keerd waar­door beleg­gers weer onrustig wer­den. Zo sloot de Dow Jones 1,5% lager, de SP 500 ver­loor 1,8% ter­wi­jl de Nas­daq die eerst nog even fors hoger ger­aak­te 2% moest inlev­eren en zo in de prob­le­men bli­jft na het korte maar krachtige her­s­tel van woensdag.De Nas­daq staat weer onder de 11.000 pun­ten op slot­ba­sis, het waren vooral Apple, Microsoft, Ama­zon en Nvidia die fors moesten inlev­eren. Tes­la kon er nog net een plus­je uit­persen op slot­ba­sis maar het aan­deel ver­loor de afgelopen week al behoor­lijk wat. De tech-gigan­ten zijn nog steeds bezig met een ste­vige correctie.

De AEX sloot 0,3% lager en komt zo weer rond de 550 pun­ten uit, de DAX liet rond de 0,25% liggen don­derdag. Nabeurs liepen de ver­liezen wel verder op tot rond de 1% al bli­jft het de vraag waar we uit zullen komen van­mor­gen bij de open­ing. Via de futures zie ik al her­s­tel op Wall Street en zal ook Europa rond de slot­standen van gis­teren uitkomen. Europa bli­jft in vergelijk­ing met Wall Street nog redelijk sterk liggen momenteel maar ook daar ligt het gevaar voor een nieuwe terug­val op de loer.

Gis­teren deed de ECB nog niks met de rente en het opkoop pro­gram­ma maar via de toelicht­ing van Chris­tine Lagarde bewoog de euro wel richt­ing de 1,19 dol­lar om lat­er weer wat in te lev­eren. Ze zei dat de ECB niet te snel en te grof in actie moet komen na de recente opmars van de euro. Ze zei ook niet zo te willen let­ten op het ver­loop van de euro en wil er geen doel op zetten waar ze eventueel in actie wil komen om de munt aantrekke­lijk­er te maken.

Verder moeten we afwacht­en wat betre­ft het ver­loop van de markt dat nog alti­jd zwak bli­jft, zoals ik al aan­gaf ziet het er voor wat betre­ft Europa iets sta­biel­er uit maar vergeet niet dat de markt nog niet klaar is met het ver­w­erken van de huidi­ge cri­sis. Dat kan op zich nog enkele maan­den tot zelfs 2 jaar in beslag nemen waar­door we met de beurzen die te hoog gewaardeerd staan na de recente ral­ly best nog even behoor­lijk terug kun­nen. Op zich zie je hier en daar al wat scheurt­jes ontstaan maar Wall Street nam veel te veel hooi op de vork de afgelopen tijd. 

En daar zit je nog met de stri­jdt tussen Trump en Biden om het Witte Huis, Trump komt met de dag meer in de prob­le­men met zijn uitspat­tin­gen en leu­gens ter­wi­jl Biden er meer opstaat als een man met eer en geweten. De grote vraag bli­jft natu­urlijk voor wie het volk zal gaan kiezen in novem­ber? We weten dat de peilin­gen aangeven dat Biden ver voorstaat maar met Trump weet je maar nooit …!!

Wat kun­nen we doen wat betre­ft nieuwe posi­ties:
Zoals ik al aan­gaf in de vorige update wer­den er wat kleine posi­ties opgenomen gis­teren, de lopen dus nog en ik zal zien tot waar ik die kan aan­houden. De leden weten de details en wacht­en dus op een sig­naal om te sluiten. Men kan eventueel nog mee door lid te wor­den, er loopt dus een aan­bied­ing voos €39 tot 1 NOVEMBER …

Lid wor­den kan via de aan­bied­ing die loopt tot 1 NOVEM­BER, lid wor­den kan nu voor €39, een proe­fabon­nement. Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst.

Verder zijn we de maand goed begonnen, na een moeil­ijke fase komen we deze maand goed op gang. Zie hieron­der de tabel met het resul­taat van de ges­loten posi­ties .… Sys­teem Trad­ing staat nu al op €866 winst en we gaan voor meer want sep­tem­ber duurt nog even …

Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »