Beursdagboek Trader Guy 10 september 2020, 08:12

...

Sterke sessie Europa, Wall Street veert op na slechte dagen

10 september 2020, 08:12 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Dat er her­s­tel zou komen was te verwacht­en maar nu is het de vraag wat we net achter de rug hebben? Was die dal­ing een cor­rec­tie of was dat het begin van een her­waarder­ing van de aan­de­len die veel te hoog ston­den de afgelopen periode.Wat wel duidelijk is, de Nas­daq moest even diep door het stof want na de top van vorige week don­derdag (3 sept) op 12.435 tot de bodem van gis­teren via de futures die op 10.935 pun­ten uitk­wam. Dat zijn pre­cies 1500 pun­ten en meer dan 10% bin­nen enkele dagen, wel is het zo dat de Nas­daq 100 future van­mor­gen op 11.425 uitkomt en dus al bij­na 500 pun­ten hoger staat dan de bodem van gisteren.

Bij de AEX en de DAX zien we toch een ander ver­loop de afgelopen dagen, de DAX die via de future nu op 13.300 staat zien we amper 150 pun­ten onder de top van vorige week don­derdag (3 sept), de AEX zien we wel nog zo’n 15 pun­ten onder de top van vorige week ter­wi­jl dat bij de Dow Jones nu ongeveer 1100 pun­ten is, gis­teren stond de Dow Jones wel nog even 2000 pun­ten onder de top van vorige week (3 sept) zodat we op Wall Street een veel diepere cor­rec­tie door­mak­en dan hier in Europa maar nog­maals, dat komt door die doorge­dreven TOP8 aan­de­len waar er een behoor­lijke jas uit moest na de opge­blazen koersen. En vol­gens mij is dat nog alti­jd zo, er kan van die TOP8 nog veel meer vanaf …

Wat we gaan doen in de loop van de dag, of mor­gen moet ik nog even bek­ijken, wel zie ik vooral in Europa wat kansen na het ste­vige her­s­tel van gis­teren. Ik zal waar het kan een bericht sturen met een sig­naal voor de leden.

Wat kun­nen we doen wat betre­ft nieuwe posi­ties:
Zoals ik al aan­gaf zal ik van­daag en de rest van de week de markt rustig lat­en zoeken en waar het kan zal ik mogelijk een paar kleine posi­ties opne­men. Dat kan net zo goed long als short wor­den, ik moet eerst even zien hoe de markt zich verder zal gedra­gen. De leden kun­nen dan waar het kan een sig­naal verwacht­en op de AEX, de DAX en wie weet ook op de Nas­daq of de Dow Jones. Wel doe ik het niet gehaast, eerst even zien hoe alles verloopt.

Lid wor­den kan via de aan­bied­ing die loopt tot 1 NOVEM­BER, lid wor­den kan nu voor €39, een proe­fabon­nement. Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst.

Verder zijn we de maand goed begonnen, na een moeil­ijke fase komen we de start van deze maand goed op gang. Zie hieron­der de tabel met het resul­taat van de ges­loten posi­ties .… Sys­teem Trad­ing staat nu al op €866 winst en we gaan voor meer want sep­tem­ber duurt nog even …

Tot lat­er … Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »