Beursdagboek Trader Guy 8 september 2020, 07:54

...

Europa stevig herstel, Nasdaq futures blijven ver achter

8 september 2020, 07:54 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Voor wat betre­ft Europa een groene maandag net als de weken ervoor, Wall Street deed dus niet mee maar de Dow future kon wel mee omhoog in tegen­stelling tot de Nas­daq future waar de verkoop­druk bli­jft aan­houden voorlopig.Wat ik lees is dat er volop CALL opties in de markt zit­ten die de bubbel van lucht bli­jven (of bleven) voorzien maar dat wis­ten we al. Naast de Robin Hood’s blijkt dat ook Soft­bank volop aan het speculeren was met opties op de TOP tech bedrijven. 

En rara … waar dook die naam toch eerder op? Juist, in de jaren 1999 – 2000 was er ook al wat met Soft­bank die toen tij­dens de bubbel aan het speculeren was en toen bij­na omviel daar­door toen de Nas­daq tot 75% cor­rigeerde. Je zou haast denken hoe is het mogelijk, wel het blijkt wel zo te zien dat je een deja-vu kri­jgt momenteel. Ik ben zeer benieuwd hoe het met de huidi­ge bubbel zal aflopen, weer een 75% cor­rec­tie bli­jft mogelijk want het is vri­jwel nooit anders met BUBBELS, alleen is het de vraag of de bubbel nu al uiteen gaat spat­ten, ik denk zelfs van niet op dit moment want in 1999 – 2000 kre­gen we ook voor de grote val er kwam grotere cor­rec­ties een paar weken ervoor … Toch in de gat­en bli­jven houden de huidi­ge situatie …

Waar we mee zit­ten is de heer Trump, die bli­jft leu­gens uit­spuwen en de een na de andere zelfs. Alles wat hij zegt moet je met een kor­relt­je zout nemen. Ik weet dat er Trump fans zijn, ik weet dat er Trump haters zijn, van de ene groep gelukkig wat meer dan van de andere want des te meer die man liegt des te meer mensen er afhak­en. Nu gebruikt hij het zoge­naamde huis van iedere Amerikaan als poli­tiek podi­um, dat komt haast nooit voor want een Pres­i­dent kent een onbeschreven regel dat je geen poli­tiek bedri­jft in het Witte Huis, wel Trump veegt nu ook daar zijn voeten aan, voor de 2e of 3e keer geeft hij recht voor de deur een soort zwa­nen­zang en maakt hij steev­ast zijn tegen­stander Joe Biden zo zwart als roet en pakt hij meteen ook VP kan­di­daat Har­ris aan. Alles om ervoor te zor­gen dat hij wat achter­stand ophaalt want in de peilin­gen bli­jft Trump ver achter op Biden … 

Met alle vuile trucks probeert hij daar nu wat aan te doen, gis­teren op Labor Day deed hij het weer, hij probeert een vac­cin erdoor te drukken voor de verkiezin­gen (zon­der de nodi­ge tests vooraf af te ron­den), hij zet het Pen­ta­gon nu op de kop door ver­wi­jten in die richt­ing en daar­naast vertelt hij nog meerdere onmo­gelijke zak­en om kiez­ers naar hem toe te trekken. We gaan het zien, maar dat soort praat zet de mark­ten wel weer een stap­je hoger, ieder woord over een vac­cin stuwt de hoop bij beleg­gers maar het is niet meer dan een nieuwe scheut lucht in de al zo opge­blazen BUBBEL. Hou daar reken­ing mee, niets is wat het lijkt, op een gegeven moment moet alles er toch weer uit en hoe snel het kan gaan hebben we eind vorige week wel weer kun­nen zien. Laat je dus niet van­gen de capri­olen van Trump die de markt beïn­vloe­den, oplet­ten dus …

Goed, voor van­daag een hogere open­ing op Wall Street zo lijkt het, de vraag is hoe ver de optiedruk door zal wegen op de Nas­daq of beter die hoogvliegers (TOP8), zo ja dan kan de cor­rec­tie daar nog doorzetten, zo niet dan kan er nog een behoor­lijke impuls omhoog komen, niet terecht maar wel een mogelijkheid. Het prob­leem daar­van is wel dat we dan van hoger nog veel dieper terug moeten maar dat is dus voor lat­er, als het nieuws, de hoop en als er feit­en op tafel liggen (vac­cin, verkiezin­gen, Chi­na enz…) … Afwacht­en dus en vooral vol­gen en waar het kan iets doen …

De AEX en de DAX kenden een sterke sessie gis­teren, de AEX kon 7 pun­ten ophalen, de DAX won er 260. De DAX staat niet eens zo ver onder de top van afgelopen don­derdag (13.460), de AEX zette de top op 568 pun­ten vorige week maar staat daar nu ruim 20 pun­ten onder. De AEX kreeg een grotere klap door dat ASML fors onderuit ging, van 340 naar bij­na 300 en ASML is nu een­maal het aan­deel dat het zwaarst weegt bin­nen de AEX (bij­na 18%) … We gaan ook hier in Europa zien hoe de dag ver­loopt en waar we eventueel iets kun­nen doen …

Wat kun­nen we doen wat betre­ft nieuwe posi­ties:
Van­daag zal ik de markt weer even rustig lat­en zoeken en waar het kan zal ik mogelijk een paar kleine posi­ties opne­men. Dat kan net zo goed long als short wor­den, ik moet eerst even zien hoe de markt zich zal gedra­gen na de open­ing en hoe Wall Street voor de dag komt na een redelijk vooruitzicht via de futures. 

De leden kun­nen dan een sig­naal verwacht­en op de AEX, de DAX en wie weet ook op de Nas­daq of de Dow Jones. Wel doe ik het niet gehaast, eerst even zien hoe alles ver­loopt vandaag.

Lid wor­den kan via de aan­bied­ing die loopt tot 1 NOVEM­BER, lid wor­den kan nu voor €39, een proe­fabon­nement. Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst.

Verder zijn we de maand goed begonnen, na een moeil­ijke fase komen we de start van deze maand goed op gang. Zie hieron­der de tabel met het resul­taat van de ges­loten posities .…

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »