Beursdagboek Trader Guy 14 september 2020, 08:32

...

Markt herpakt zich stevig via de futures, nu opening afwachten

14 september 2020, 08:32 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Een ste­vige plus zien we via de futures van­mor­gen, ook Europa zal hoger starten maar de Tech aan­de­len trekken zich op via de Nas­daq futures die zo’n 180 pun­ten hoger staat van­mor­gen. Nu is het afwacht­en of die weer volop gekocht wor­den na de open­ing van Wall Street van­mid­dag. Vorige week hebben we dat ook een aan­tal keren gezien maar de druk op deze sec­tor kwam steeds weer terug lat­er op de avond. Zo te zien zal de AEX een punt of 4 hoger ope­nen, de DAX rond de 120 pun­ten. Azië sluit van­mor­gen ook wat hoger, niet over­dreven veel maar wel plussen na de eerste sessie van de week.De reden van het opti­misme lijkt te komen door enkele samensmeltin­gen van bedri­jven, zo wil Gilead het bedri­jf Immunomedics overne­men en biedt daar­voor 88 dol­lar per aan­deel wat fors boven de slotko­ers van ligt van afgelopen vri­jdag. Ook zag ik dat Tik­Tok niet naar Microsoft maar naar Ora­cle gaat, ook weer een feit­je dat posi­tief kan overkomen van­daag voor wat betre­ft de Tech-reuzen al moet ik dat nog zien. Microsoft zullen ze er in ieder geval niet zo blij van wor­den, ook Wal­mart kri­jgt Tik­Tok dus niet. Merg­er mon­day van­daag dus, dat noemt men zo omdat er vaak deals wor­den ges­loten in het week­end en deze keer kwa­men er een paar naar buiten. Komt wel vak­er voor in een fase waar de markt aan het zoeken is. Nog­maals, het zijn opti­mistis­che momenten maar ze moeten nog wor­den overgenomen lat­er op de dag als de mark­ten open gaan op Wall Street …

Verder ziet het er tech­nisch nog alti­jd niet goed uit, Europa ligt er wel wat beter bij dan Wall Street maar hier zijn we ook niet zo hoog uit­gekomen uit­er­aard en zek­er niet zoals bij de Nas­daq. De DAX kwam wel even dicht bij de top van feb­ru­ari die rond de 13.825 wacht, de AEX bij lange na nog niet want die top wacht rond de 631 pun­ten … Het scheelt nogal wat tussen de ver­schil­lende indices, zek­er wat betre­ft de AEX maar ook de Dow Jones kon de top van feb­ru­ari nog niet bereiken. Andere indices zoals bei­de Nas­daq’s en de SP 500 deden dat wel …

Wat kun­nen we doen wat betre­ft nieuwe posi­ties:
Zoals ik al aan­gaf in de vorige update wer­den er wat kleine posi­ties opgenomen, de lopen dus nog en ik zal zien tot waar ik die kan aan­houden. De leden weten de details en wacht­en dus op een sig­naal om te sluiten. Men kan eventueel nog mee door lid te wor­den, er loopt dus een aan­bied­ing voos €39 tot 1 NOVEMBER …

Lid wor­den kan via de aan­bied­ing die loopt tot 1 NOVEM­BER, lid wor­den kan nu voor €39, een proe­fabon­nement. Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst.

Verder zijn we de maand goed begonnen, na een moeil­ijke fase komen we deze maand goed op gang. Zie hieron­der de tabel met het resul­taat van de ges­loten posi­ties .… Sys­teem Trad­ing staat nu al op €866 winst en we gaan voor meer want sep­tem­ber duurt nog even …

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »