Beursdagboek Trader Guy 9 september 2020, 06:22

...

Nasdaq test belangrijke steun, markten in correctie

9 september 2020, 06:22 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Weer een ste­vige dal­ing op Wall Street de eerste sessie van de week want maandag bleef alles dicht daar door Labor Day. Er was amper houden aan al wist alles in de ocht­end via de futures nog even te her­stellen. Lat­er kwam de dump van de TOP8 weer volop op gang met vooral Tes­la dat eraan moet geloven.Op de dag van de SPLIT op 31 augus­tus ging het aan­deel nog even naar de 503 dol­lar maar gis­teren sloot Tes­la de sessie af op 330 dol­lar, een MEGA terug­val maar wat had­den we anders verwacht? Alleen het tijd­stip van de dal­ing liet lang op zich wacht­en. Ook Apple en Microsoft ver­loren weer fors, Apple ruim 8 dol­lar, Microsoft ruim 11 dollar. 

Maar de Nas­daq bereikt nu de 11.000 pun­ten grens en dat zie ik als een eerste hou­vast, een belan­grijke ste­un als we naar de grafiek kijken. We zien daar 2 top­pen die in juli wer­den neergezet, nog 500 pun­ten lager (10.500) zien we 2 bodems uitkomen die wel eens belan­grijk kun­nen wor­den. Dus onder de 11.000 naar de 10.500 lijkt me mogelijk al verwacht ik wel een bounce rond die 11.000 pun­ten, onder de 10.500 pun­ten moeten we wel reken­ing begin­nen te houden met een lan­gere en diepere cor­rec­tie. Alles zal afhangen van wat die TOP8 groep zal gaan doen na de zware terug­val. Zo is Apple nu al geen 2000 mil­jard meer waard, zien we dat Microsoft niet meer kan vol­gen en ook Ama­zon doet een dikke jas uit momenteel net als Alpha­bet. Ook Nvidia maakt een diepe duik vanaf de top­zone momenteel. Met andere woor­den, er ontsnapt behoor­lijk wat lucht uit de BUBBEL.

Ook Europa kent een min­dere fase, we zien de AEX verder dalen na het her­s­tel van maandag, ook de DAX moest een groot deel van de winst inlev­eren van wat er maandag bij kwam. Let er wel op dat de DAX niet zoveel moet inlev­eren in vergelijk­ing met Wall Street, voor de AEX is dat wat moeil­ijk­er door dat ASML te zwaar mee­weegt, het aan­deel weegt op de AEX zo’n 18% momenteel. De markt zal ik zo goed als mogelijk mon­i­toren van­daag en de rest van de week, we zien wel waar we wat kun­nen doen. Gis­teren wer­den er weer wat kleine posi­ties met winst ges­loten zodat de maand sep­tem­ber naar wens verloopt …

Wat kun­nen we doen wat betre­ft nieuwe posi­ties:
Zoals ik al aan­gaf zal ik van­daag en de rest van de week de markt rustig lat­en zoeken en waar het kan zal ik mogelijk een paar kleine posi­ties opne­men. Dat kan net zo goed long als short wor­den, ik moet eerst even zien hoe de markt zich verder zal gedra­gen. De leden kun­nen dan waar het kan een sig­naal verwacht­en op de AEX, de DAX en wie weet ook op de Nas­daq of de Dow Jones. Wel doe ik het niet gehaast, eerst even zien hoe alles verloopt.

Lid wor­den kan via de aan­bied­ing die loopt tot 1 NOVEM­BER, lid wor­den kan nu voor €39, een proe­fabon­nement. Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst.

Verder zijn we de maand goed begonnen, na een moeil­ijke fase komen we de start van deze maand goed op gang. Zie hieron­der de tabel met het resul­taat van de ges­loten posi­ties .… Sys­teem Trad­ing staat nu al op €866 winst en we gaan voor meer want sep­tem­ber duurt nog even …


Tot lat­er … Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »