Beursdagboek Trader Guy 30 december 2020, 08:40

...

Laatste volle sessie 2020, nu opmaken voor 2021

30 december 2020, 08:40 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Een plus bij de AEX en de CAC 40 gis­teren maar de DAX, de Dow Jones en de Nas­daq moesten wat inlev­eren, de Nas­daq 100 ging er wel wat op vooruit. Van­mor­gen staan de futures wel in de plus, een kleine 2 pun­ten erbij voor de AEX ter­wi­jl de DAX 50 pun­ten hoger kan ope­nen. De futures op Wall Street staan ook wat hoger.Gis­teren wist de AEX zelfs een nieuwe hoog­ste jaar­stand neer te zetten op 633,12 pun­ten, het is al sinds 2000 gele­den dat de AEX zo hoog stond. We zien dat ook de DAX goed van start ging met een nieuwe record­stand op 13.908,33 pun­ten, de index kon dat niveau niet vasthouden en er kwa­men win­st­ne­min­gen in de loop van de sessie want de index sloot met een klein ver­lies af. De DAX zal het jaar van­daag al afron­den want mor­gen bli­jft Duit­s­land dicht. Zo zien we in Europa nieuwe jaar­top­pen en dat in een jaar wat moeil­ijk was, het zal moeten blijken of het vol­gend jaar net zo goed zal ver­lopen al heb ik daar mijn twi­jfels over zoals u weet. Wel zal ik zo goed als mogelijk de markt bli­jven vol­gen want we weten gewoon­weg niet waar de TOP zal uitkomen.

U kunt mij en dus @USMarkets uit­er­aard ook vol­gen via onze Twit­ter account, ga naar … https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets waar ik tussen­ti­jds wat charts over de markt en sen­ti­ment plaats, ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Op Wall Street viel vooral Intel op deze keer, het bedri­jf dat dit jaar niet echt de markt kon vol­gen sprong eruit door dat een grote investeerder vroeg om veran­derin­gen bij het bedri­jf, Intel won 5%. Verder zien we dat Apple dat even een nieuwe record­stand op 138,8 dol­lar neerzette wat moest inlev­eren, Apple wordt wel een van de win­naars dit jaar, het aan­deel won 85% dit jaar. Ama­zon en Tes­la sluiten dan weer wat hoger.

Nu dus de laat­ste uren van 2020 afwacht­en en we kijken natu­urlijk met belang­stelling uit naar de start van 2021, nor­maal gezien start het jaar redelijk sterk om daar­na wat gas terug te nemen, u weet wel, er stroomt nieuw geld naar de mark­ten en de start is ook op maandag wat meestal al een posi­tieve dag is op de beurs. Nu dus wacht­en op de jaar­winst bij de indices, het zal hoe dan ook een sterk jaar wor­den na de ral­ly van de afgelopen weken.

Wat wel vreemd is, de AEX ging vorige week even terug tot de 602 – 603 pun­ten en dook daar­door even negatief voor 2020. Er was dus een hele sterke week nodig om dit te repar­eren maar de index is er wel in ges­laagd om het jaar ongeveer 3 – 4% hoger af te sluiten.

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.228 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 51,4 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1885 dol­lar staat.

Strate­gis­che posi­ties begin vol­gend jaar:
Vorige week wer­den de laat­ste posi­ties van die dit jaar nog meetellen ges­loten met een mooie winst, zo komen we voor wat betre­ft de maand decem­ber in ieder geval op een mooie winst uit. Vanaf nu richt ik me op 2021 met wat nieuwe posi­ties die dan mee kun­nen naar jan­u­ari, u kunt uit­er­aard mee door lid te worden. 

Zorg uit­er­aard dat u er in 2021 bij bent want er komen zek­er genoeg kansen op de beurs want de volatiliteit zal nog wel een tijd­je aan­houden. Ik zal zow­el LONG als SHORT posi­ties nemen waar dat kan, meer de richt­ing van de markt zien te vol­gen ook al lijkt de waarder­ing bij som­mige sec­toren veel te hoog. We zit­ten nu een­maal in een fase waar er wordt over­dreven net zoals in 1999 – 2000 maar ook toen duurde het lang en tot april 2000 voor de grote draai er kwam. 

Hoe dan ook, 2020 was niet goed en werd er te vaak voor short posi­ties gekozen in de oplopende markt. Met de nieuwe blik en vooral de nieuwe start van het jaar voel ik aan alles dat 2021 voor US Mar­kets Trad­ing wel goed kan uit­pakken, dus kom of bli­jf in ieder geval aan boord.

Maak nu gebruik van de mooie ein­de­jaar aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen in 2021 …

Maak nu gebruik van deze EIN­DE­JAAR aan­bied­ing … €25 tot 1 MAART 2021 … Polleke €35 tot 1 MAART 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€25 tot 1 MAART)

Index Trad­ing (€25 tot 1 MAART)

Guy Trad­ing (€25 tot 1 MAART)

Polleke Trad­ing (€30 tot 1 MAART)

Aan­de­len porte­feuille (€20 tot 1 MAART)

COM­BI TRAD­ING (€50 tot 1 MAART)

Resul­taat deze maand decem­ber 2020:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »