Beursdagboek Trader Guy 28 januari 2021, 08:41

...

Grote daling Wall Street, hebzucht en speculatie gehalte houden aan

28 januari 2021, 08:41 | Trader Guy | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

De haaien en de vis­sen is waar het nu om gaat op Wall Street, via het bek­ende Wall­street­bets plat­form Red­dit lokt een grote groep met kleine spec­u­lanten de grote Hedge­funds uit door aan­de­len die short voor hun inter­es­sant zijn mas­saal de hoogte in te sturen tot ongek­ende hoogtes.Deze maand hebben we dat gezien bij onder andere GameStop dat woens­dag maar lief­st 135% hoger de sessie afs­loot maar ook een bioscoop bedri­jf­je genaamd AMC kreeg men gis­teren maar lief­st 301% hoger. Deze gang van zak­en doet me terug­gaan naar 1999 – 2000 waar je toen in min­dere mate dan hoe het nu is maar ook zek­er een zelfde soort hype had met grote trad­ing rooms via de IRC chat en de nieuws­groepen bij out­look. Ook toen dreef men bepaalde aan­de­len naar ongek­ende hoogtes toen suc­ces traders ze aan­pri­jzen aan de kleinere spec­u­lanten die mee willen doen met OTM opties. (kopie gedrag)…

Er zullen zek­er nog wel lez­ers zijn die zich dat nog herin­neren al vrees ik dat de nieuwe groep beleg­gers-spec­u­lanten niet weten waar ik het over heb en hoe het toen alle­maal afliep. GameStop en AMC herin­neren mij daarom aan eerdere tij­den waar er zoi­ets gaande was en gelukkig weet ik ook wel hoe dit afliep toen. Het zal ook nu met een knal aflopen want zoals ik al aan­gaf, het gaat alle­maal te gemakke­lijk en er zijn heel wat grote par­ti­jen die ze hebben uitgedaagd en nu behoor­lijk Pissed off zijn door deze gang van zak­en en 1 ding weet ik zek­er, ze gaan zich op een bepaald moment enorm revan­geren richt­ing deze groepen.

Uit­er­aard is er niks nieuws aan een short squeeze, daar heb ik het al vaak genoeg over gehad maar meestal gaat het juist ander­som, het zijn de pro­fes­sionele beleg­gers die de short­ers proberen uit de markt te kri­j­gen om zo grotere ver­liezen te voorkomen en daarom moeten ze zich daar­voor indekken. Het is mark­twerk­ing, ander­som doet men dat ook, soms dwin­gen grote par­ti­jen beleg­gers om aan­de­len te verkopen om zo grotere ver­liezen te voorkomen. Meestal is het een dubbele werk­ing, een aan­deel of index gaat omhoog en dat lokt kop­ers en het dwingt short­ers om ver­lies te nemen, om eruit te stap­pen. Aan de verkoop­kant het­zelfde, zakt de markt fors door dan dwingt het om beleg­gers het ver­lies te nemen en gaan grote par­ti­jen short om zo te kun­nen ver­di­enen aan een daling.

Het prob­leem zit niet in de mark­twerk­ing, wel in wie dat doet en zoals nu zit­ten de grote funds met een enorme groep met kleine spel­ers die enkele grote spel­ers willen vol­gen via een enorm FORUM dat elke dag nog grot­er wordt. Let wel, het ruikt naar manip­u­latie, we weten alle­maal dat slechts de eersten zullen prof­iteren van dit soort gedrag, de rest loopt er achter­aan en is te laat en zal veel ver­liezen. Maar de suc­cesver­halen zullen andere aanzetten om ook mee te doen. Het is een tijdelijk ver­haal, nor­maal gezien is dat zo, ik ben zeer benieuwd hoe dat zal aflopen. Er zullen in ieder geval een aan­tal grote win­naars uit voorkomen, anderen zullen dus met niks achterbli­jven en wie weet ook met grote schulden … Er zijn nu al vele miljoe­nen vol­gers, deel­ne­mers in deze rooms aan­wezig, het zal nog wel een tijd­je het nieuws van de dag blijven …


Wat betre­ft short sell­ing is er 1 groot gevaar, wel te over­we­gen waard uit­er­aard maar het is een groot gevaar. De dalin­gen bli­jven beperkt tot 0 maar de weg omhoog is oneindig. Wat ik wil zeggen is dat als je een aan­deel short verkoopt en het kost $20 dan kan men max­i­maal tot $0 terug en win je $20 op je short (max­i­maal). Maar als het niet goed gaat kan dat aan­deel van $20 naar pak­weg $1000-$2000-$3000 en veel hoger, dat is wat je nu ziet met dat GameStop en AMC, men kan iets wat NIKS is opdri­jven naar niveau’s die ongek­end zijn. Wat deze keer zo uniek is, is de manier waarop die klein­t­jes zich via Red­dit en andere forums hebben verenigd om de stri­jd aan te gaan met die grote par­ti­jen short sellers.

Goed, genoeg hierover, even zien hoe het verder zal ver­lopen. Gis­teren een slechte dag op Wall Street met ver­liezen tussen de 2 en 3%. Ook Europa ver­loor gis­teren, de AEX 10,6 pun­ten de DAX ver­loor 250 pun­ten. Zelf was ik een beet­je te voorzichtig deze week, met de cijfers van Apple, Face­book en Tes­la nabeurs en de FED die ook nog kwam na het slot hier in Europa speelde ik op safe. En als je dan nog die ver­halen leest over het uitro­ken van de short spel­ers wordt je vanzelf al wat voorzichtiger met shorts. Aan het begin van de sessie zag het er nog niet uit dat we de dieperik zouden ingaan na de mid­dag. Dus ik was wat voorzichtig met al deze feit­en, ook de moeil­ijke markt bli­jft aan­houden maar er komen wel kansen, daar ben ik van over­tu­igd, mogelijk in de loop van de dag al voor de leden …

Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.208 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 55,1 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1833 dol­lar staat. De Bit­coin her­pakt zich na enkele dolle dagen, nu moet je 31.250 dol­lar neertellen voor 1 Bitcoin …

Inter Mar­ket overzicht vri­jdag op slotbasis …


Strate­gis­che posi­ties opne­men:
Zodra u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u meteen de lopende posi­ties inzien via onze Trader­shop op de web­site. Ik probeer in ieder geval zo goed als dat kan om met de markt mee te gaan, wel is het zo dat de markt volatiel bli­jft en die volatiliteit kan zelfs nog wat gaan toen­e­men de komende periode.

Wat ik moet doen is in ieder geval bli­jven schake­len tussen long en short. Deze maand loopt wat wis­se­lend, op zich met nog meer dan genoeg kansen uit­er­aard en we zit­ten nu nog met wat posi­ties in de markt … Doe nu mee met de nieuwe proef aan­bied­ing die loopt tot 1 APRIL en dat met een mooie korting !!

Maak nu gebruik van de NIEUWE proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 APRIL 2021 … Polleke €49 tot 1 APRIL 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Index Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 APRIL)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 APRIL)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 APRIL)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.