Beursdagboek Trader Guy 26 januari 2021, 08:40

...

Vreemde bewegingen, blijf alert want er komt iets !!

26 januari 2021, 08:40 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (2)

De markt wil van­mor­gen via de futures wat lager ope­nen lagere ope­nen door prob­le­men ron­dom de lev­er­ing van het vac­cin in veel lan­den, en er komt mogelijk toch weer­stand en dus ver­trag­ing voor het nieuwe Amerikaanse ste­un­pakket. Ook de com­bi­natie prob­le­men met de pro­duc­tie van vac­cins dat samen­valt met in veel lan­den de vrees voor een nieuwe golf met de nieuwe vari­ant van het virus. De toe­s­tand vraagt ook steeds om meer ste­un die maar moeil­ijk op gang komt of zek­er de lad­ing niet dekt voor velen die in de prob­le­men komen.Gis­teren heb ik wel een en ander gezien op de mark­ten, er waren grote ver­schillen tussen de indices en de tech­nolo­gie liet zeer forse beweg­in­gen zien. De Nas­daq ging op een bepaald moment van +200 naar ‑200 pun­ten intra­day maar kon zich richt­ing het slot weer her­pakken om op +100 af te sluiten. We zien daar dan toch wat ver­schuivin­gen komen maar ook zit er een grote groep die de DIP wil opkopen en dat zijn dan vooral die nieuwe spec­u­lanten. Wel zien we dat als die grote 6 inlev­eren het meteen tot 500 pun­ten omlaag kan en dan heb ik het nog maar over een kleine pro­cent tot 2 pro­cent. Laat het eens 10 of 12% wor­den? Dan staat de Nas­daq en zek­er de Nas­daq 100 zo’n 1500 tot 2000 pun­ten lager. Dat komt er hoe dan ook aan, hou er reken­ing mee, je merkt en ziet het aan alles.

Veel cijfers en de FED:
Deze week wordt dat nog moeil­ijk want Apple, Face­book, Microsoft en Tes­la komen met cijfers, en de FED komt er ook aan mor­gen met een besluit over de rente, of moeten we zeggen met een meld­ing over nieuwe ste­un QE …

Gis­teren heb ik een en ander al via de LIVE­BLOG lat­en zien, en heb ik er tussendoor ook via mijn Twit­ter account wat grafiek­jes over geplaatst. Volg me via Twit­ter op @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets waar ik tussen­ti­jds wat charts over de markt en sen­ti­ment plaats, ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.213 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 55,4 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1855 dol­lar staat. De Bit­coin her­pakt zich na enkele dolle dagen, nu moet je 31.600 dol­lar neertellen voor 1 Bitcoin …

Inter Mar­ket overzicht vri­jdag op slotbasis …

Strate­gis­che posi­ties opgen­e­men:
Zodra u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u meteen de lopende posi­ties inzien via onze Trader­shop op de web­site. Ik probeer in ieder geval zo goed als dat kan om met de markt mee te gaan, wel is het zo dat de markt volatiel bli­jft en die volatiliteit kan zelfs nog wat gaan toen­e­men de komende periode.

Wat ik moet doen is in ieder geval bli­jven schake­len tussen long en short. Deze maand loopt wat wis­se­lend, op zich met nog meer dan genoeg kansen uit­er­aard en we zit­ten nu nog met wat posi­ties in de markt … Doe nu mee met de nieuwe proef aan­bied­ing die loopt tot 1 APRIL en dat met een mooie korting !!

Maak nu gebruik van de NIEUWE proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 APRIL 2021 … Polleke €49 tot 1 APRIL 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Index Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 APRIL)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 APRIL)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 APRIL)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.