Beursdagboek Trader Guy 27 januari 2021, 08:50

...

Enorme divergentie tussen de grote 6 en de rest

27 januari 2021, 08:50 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De grote 6 en de rest, wat een ver­schil in waarde­v­er­loop vergeleken met de rest van de markt. Van­daag komt er weer een stroom aan bedri­jf­s­ci­jfers bin­nen met nabeurs in de VS (22:00) vooral 3 grote namen uit die TOP6. Dat zijn Apple, Face­book en Tes­la. Gis­teren kwam Microsoft nabeurs al met record­ci­jfers die wer­den beloond met een koerssti­jging van 3,5%.Aan de andere kant mak­en de cijfers van Texas Instru­ments weinig indruk het­geen wat kan wegen op de chip sec­tor van­daag waar we ook naar ASML kijken. Texas Instru­ments ver­loor nabeurs een goeie 2%.

Veel cijfers en de FED:
Deze week en dan vooral van­daag (woens­dag 27 jan­u­ari) veel cijfers en economisch nieuws want vanavond nabeurs komen zow­el Apple, Face­book en Tes­la met cijfers. Om 20:00 kri­j­gen we de FED en om 20:30 zal Pow­ell een per­scon­fer­en­tie geven over het beleid van de FED. Komt er nog mee ste­un en dus QE de markt op? En wat denkt de FED over de economie enz…

Het rentebesluit zal naar verwacht­ing niet echt voor ver­rassin­gen zor­gen, maar de FED zal mogelijk com­mu­niceren dat men voor­lop­ig een zeer ver­ruimend mon­e­tair beleid bli­jft voeren. Zak­en­bank Gold­man Sachs denkt dat de FED pas in 2022 begint met het terugschroeven van de oblig­atie-opkopen. Toch even afwacht­en wat er daar uit zal komen vanavond.

Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.216 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 56 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1848 dol­lar staat. De Bit­coin her­pakt zich na enkele dolle dagen, nu moet je 31.750 dol­lar neertellen voor 1 Bitcoin …

Inter Mar­ket overzicht vri­jdag op slotbasis …


Strate­gis­che posi­ties opne­men:
Zodra u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u meteen de lopende posi­ties inzien via onze Trader­shop op de web­site. Ik probeer in ieder geval zo goed als dat kan om met de markt mee te gaan, wel is het zo dat de markt volatiel bli­jft en die volatiliteit kan zelfs nog wat gaan toen­e­men de komende periode.

Wat ik moet doen is in ieder geval bli­jven schake­len tussen long en short. Deze maand loopt wat wis­se­lend, op zich met nog meer dan genoeg kansen uit­er­aard en we zit­ten nu nog met wat posi­ties in de markt … Doe nu mee met de nieuwe proef aan­bied­ing die loopt tot 1 APRIL en dat met een mooie korting !!

Maak nu gebruik van de NIEUWE proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 APRIL 2021 … Polleke €49 tot 1 APRIL 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Index Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 APRIL)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 APRIL)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 APRIL)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.