Beursdagboek Trader Guy 29 januari 2021, 08:30

...

Enorm volatiele sessie en GameOver voor GameStop?

29 januari 2021, 08:30 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Het grote leg­er met nieuwe retail spec­u­lanten werd even een lesje geleerd door de grote Wall Street Boys gis­teren. Na dat veel Hedge Funds mil­jar­den ver­loren door dat er een aan­val kwam op hun short posi­ties wer­den veel bro­kers stil gelegd zodat het spel niet meer kon door­gaan. Uit­er­aard zie ik dat juist dat moment werd gebruik om op die hoge standen terug te slaan met shorts door die Hedge Funds om ze een lesje te leren.Daar waarschuwde ik al voor, op een gegeven moment zullen ze hun macht gebruiken om het een halt toe te roepen en dat gebeurde dan ook. Veel van die grote jon­gens hebben investerin­gen lopen in bijvoor­beeld de Robin Hood App (bro­ker voor de kleine spec­u­lanten) en die jok­er werd ingezet. Uit­er­aard zijn er meer bro­kers die het­zelfde moesten doen zodat er NIET meer kon wor­den gekocht, alleen verkopen kon nog gis­teren in de loop van de sessie. 

En zo weet men het weer, velen zullen met lege han­den achterbli­jven en de grote vis­sen pakken terug wat heb werd ont­nomen. Kon je op wacht­en … Ik zal ook een inter­view met de CEO ofwel de oprichter van de Robin Hood App en die werd behoor­lijk voor schut gezet en wist eigen­lijk niet goed wat te antwo­or­den op de moeil­ijke vra­gen waar­van wij wel het antwo­ord weten …

Dat ver­haal lijkt tot een verve­lend eind te komen, je kunt de nor­male mark­twerk­ing niet op die manier ver­storen en zek­er niet via een hele bat­ter­ij mensen die niet eens weten hoe de markt hoort te werken en dat je de grote par­ti­jen ZEK­ER niet moet uitda­gen. Dat wil meteen ook zeggen dat de aan­val de komende peri­ode door zal zetten want men wil ze op de knieën kri­j­gen om dit in de toekomst te ver­mi­j­den. En dat zal over de gehele lijn gevol­gen kri­j­gen, ook met de grote markt want daar valt veel te behalen met bijvoor­beeld short posi­ties eens men de con­t­role terug kri­jgt en die new­bies eruit wil gaan drukken. 

Let wel, we ken­nen alle­maal Elon Musk wel, en ver­went tegen­stander van short posi­ties en dat her­haald hij steeds. De part­ner in crime voor die retail spec­u­lanten. Alles wat Musk zegt is voor hun goud waard, daarom staat zijn aan­deel Tes­la ook zo hoog, spec­u­lanten helpen hem daar­bij maar reken erop dat juist Tes­la een speel­bal gaat wor­den voor de short play­ers, ze moeten wel eerst nog het juiste moment zien te vin­den. Zelf ga ik zoals velen weten ook short op aan­de­len die te hoog staan, gis­teren kon ik nog een mooie winst behalen op Tes­la waar ik een kleine short posi­tie op had lopen (aan­de­len porte­feuille). Maar het bli­jft wel oplet­ten, dat moment is er nog niet, we zit­ten er wel heel dicht bij nu na het­geen we hebben gezien de afgelopen dagen en ik denk dat Elon Musk het een beet­je warm begint te kri­j­gen. In de gat­en houden dus, Tes­la, daar gaat er nog wat mee gebeuren dit jaar !!!

Goed, wat ik heb gedaan gis­teren is op die diepe DIP wat long posi­ties genomen en die dicht bij het slot weer ges­loten met een hele mooie winst. Het ging snel vanaf de draai, ik zat redelijk dicht bij de bodem in de markt dus heb ik opti­maal kun­nen prof­iteren voor de leden. Lat­er kon ik weer wat kleine shorts op pakken en die lopen nog. Zo te zien gaat ook van­daag de markt omlaag rond de open­ing hier in Europa. Zelf denk ik dat we een keer kun­nen doorza­kken maar we moeten voorzichtig bli­jven. Ik zal wel even zien wat er mogelijk is van­daag, anders gaan de shorts mee het week­end over …

Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.211 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 55,1 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1846 dol­lar staat. De Bit­coin her­pakt zich na enkele dolle dagen, nu moet je 32.500 dol­lar neertellen voor 1 Bitcoin …

Inter Mar­ket overzicht vri­jdag op slotbasis …


Strate­gis­che posi­ties opne­men:
Zodra u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u meteen de lopende posi­ties inzien via onze Trader­shop op de web­site. Ik probeer in ieder geval zo goed als dat kan om met de markt mee te gaan, wel is het zo dat de markt volatiel zal bli­jven de komende periode.

Wat ik moet doen is in ieder geval bli­jven schake­len tussen long en short. Deze maand loopt wat wis­se­lend maar er komen nog meer dan genoeg kansen, we zit­ten nu nog met wat posi­ties in de markt … Doe in ieder geval nu mee met de nieuwe proef aan­bied­ing die loopt tot 1 APRIL en dat met een mooie korting !! 

Wat u bereikt is dat u dan mee­doet, veel leert over de mark­ten en de werk­ing ervan en u kunt ook als de beurs met een cor­rec­tie komt ver­di­enen via wat short posi­ties. Kijk op de beurs dus nooit alleen maar omhoog, er zijn 2 richtin­gen waar we wat mee kun­nen verdienen …

Maak nu gebruik van de NIEUWE proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 APRIL 2021 … Polleke €49 tot 1 APRIL 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Index Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 APRIL)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 APRIL)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 APRIL)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.