Beursdagboek Trader Guy 16 juni 2019, 11:41

...

Vervolgstijging op komst? Doe nu mee met onze nieuwe posities

16 juni 2019, 11:41 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Vorige week werd de draad weer goed opgepakt met een posi­tie die goed uit­pak­te, we zit­ten nu sinds don­derdag weer in de markt met wat posi­ties waar u nog kunt aan­hak­en door die te kopen zodra u lid wordt.Ik zal er alles aan doen om ook de komende weken de weg omhoog te ver­vol­gen want ik wil hoe dan ook op een mooi resul­taat uitkomen dit jaar. We zit­ten nog op schema want op jaar­ba­sis (sinds 1 jan­u­ari 2019) staan alle abon­nementen nog met een hele mooie plus.

Het enige doel wat ik voor ogen heb is om de reeks door te zetten op dezelfde manier zoals dat de afgelopen peri­ode werd gedaan, rust houden, de beste momenten uit zien te zoeken, aan­tallen aan­passen aan mark­t­con­di­tie en vooral de markt psy­chol­o­gisch goed zien te begri­jpen. Klinkt een­voudig maar dat is echt niet zo, gebruik dus de coach­ing om met suc­ces de beurs te benaderen en sluit u aan bij US Mar­kets Trad­ing, mijn taak is om u dan zo goed als mogelijk te begeleiden.

Aan­bied­ing ofwel proe­fabon­nement nu tot 1 augus­tus:
U kunt dus nu mee­doen via de aan­bied­ing tot 1 augus­tus voor €39https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Er is na de proef­pe­ri­ode geen enkele ver­plicht­ing voor u om door te gaan, via een mail kunt u aangeven te willen stop­pen, we doen daar NOOIT moeil­ijk over, liev­er een tevre­den klant dan dat men ontevre­den is over hoe we de leden dwin­gen om door te gaan.

Verder doet u alles zelf bij uw bank of bro­ker op eigen reken­ing. Wat ik doe is de details toes­turen met wat u kunt doen.

Wilt u meteen proberen? Ga dan naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop Of kies een link hieron­der om de details per abon­nement te bekijken.

Resul­taat Totaal 2019:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »