Beursdagboek Trader Guy 12 juni 2019, 17:23

...

Beurzen starten negatief maar de dips worden opgekocht

12 juni 2019, 17:23 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De markt lag er de gehele sessie al wat slap­jes bij maar van echt doorza­kken was er geen sprak­en, de AEX ger­aakt zelfs weer in de plus ter­wi­jl Wall Street min­i­maal moet inlev­eren na de open­ing. Op zich lijkt het erop dat de sti­jging die vorige week op gang kwam door wil zetten richt­ing de top­pen van dit jaar. We let­ten vooral op de Dow Jones en de Nas­daq vanaf nu …


Mark­t­analyse:
Op Wall Street wacht­en beleg­gers op nieuwe ontwik­kelin­gen ron­dom het han­delscon­flict tussen de VS en Chi­na, dat sleept nu al maan­den aan en elke dag moeten we ernaar kijken, het erover hebben en wacht­en op een oploss­ing die er hoe dan ook zal komen lat­er. Trump en Xi Jin­ping lijken momenteel nog niet warm te lopen voor een topont­moet­ing tij­dens de aankomende G20-top in Japan, om de onder­han­delin­gen weer op te pakken. De mark­ten zullen wel weer ges­taag oplopen omdat het alleen maar beter kan wor­den de komende weken, zo denken beleg­gers nu een­maal, of dat ook zo zal zijn zien we lat­er wel … 

In ieder geval draait de Dow Jones na een lagere open­ing nu ron­dom de 26.000 pun­ten, de Nas­daq rond de 7800 pun­ten. We weten waar de gren­zen liggen te wacht­en, bij de Dow Jones rond de 26.830 en bij de Nas­daq zien we de top rond de 8200 pun­ten uitkomen. Alle­maal bin­nen bereik als de ral­ly doorzet, het is nog lang niet zo dat we daar vanu­it kun­nen gaan maar we mogen het er wel voorzichtig over begin­nen te hebben … Tech­nisch ziet het er plots veel beter uit dan pak­weg een week of 2 gele­den, toen kwa­men zelfs enkele belan­grijke bodems onder druk te staan …

Europa:
De AEX begon na de mooie plussen van begin deze week negatief maar de index weet wel de 552 – 553 zone te verdedi­gen, de index loopt weer rustig op richt­ing de 560 – 562 waar er een redelijke weer­stand wacht. Voor­lop­ig nog een con­sol­i­datiedag zo te zien, lat­er deze week kan de AEX weer wat extra pow­er lat­en zien, denk er wel aan dat het wel samen met Wall Street zal moeten gebeuren want de indices daar mak­en ook een sterke ontwik­kel­ing door. Ste­un dus 548 – 550 en 553 – 553 pun­ten, weer­stand nu de 558 – 560 en de 562 punten.

Het­zelfde kun­nen we over de DAX melden, het gaat goed vooruit maar ook de DAX bli­jft van­daag wel wat hangen. Weer­stand de 12.225, de 12.325 pun­ten, ste­un nu de 12.025 en de 11.850 punten …

Trad­ing en resul­taat:
We zijn de week weer begonnen met wat kleine posi­ties en die wer­den met een leuke winst ges­loten gis­teren, van­mor­gen kre­gen we de verwachte dip die kon wor­den gekocht het­geen ik ook voor de leden heb gedaan (rond de dag­bo­dem). Nu Wall Street zo dicht bij de top­zone uitkomt denk ik dat men die wel zal gaan opzoeken de komende weken. Om mee te doen met onze posi­ties kunt u lid worden …

Aan­bied­ing abon­nementen:
U kunt meteen mee­doen via de aan­bied­ing tot 1 augus­tus voor €39 !!
Inschri­jven kan via de Trader­shop en de link daar­voor is https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… Schri­jf u snel in zodat u met de nieuwe trans­ac­ties (maandag of dins­dag) mee kunt doen.

Resul­taat 2019:

AEX:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Even adempauze zo te zien, klaar voor het vervolg?

12 juni 2019, 09:06 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Beurzen nemen even een soort pauze, het is de vraag of men zich op Wall Street klaarmaakt om door te stoten tot de hoogste standen ooit of krijgen we alsnog de correctie op de recente stijging? De FED komt midden volgende week met nieuws over de rente, beleggers wachten daar even op, later deze maand is er ook nog de G-20 in Japan waar men uitkijkt naar wat XI en Trump met elkaar zullen bespreken ...Marktanalyse:
Op Wall Street gebeurde er weinig na een sessie met weinig animo, de indices sluiten af met een klein verlies. De Dow Jones verloor 14 punten terwijl de Nasdaq vlak de sessie afsloot, wel stond alles net na de opening nog in de plus zodat er in ieder geval aan de bovenkant een richtpunt voor de komende dagen staat te wachten. Wall Street lijkt dus even een adempauze te nemen na een periode waar alles fors omhoog ging. Wat wel het geval is, beleggers blijven zich richten op de ontwikkelingen tussen de VS en China waar de bevriezing van de gesprekken blijft en dat zal wel zo blijven tot Trump en Xi elkaar ontmoeten tijdens de G-20 in Japan.

Het bleef echter niet stil rondom Trump want hij vond het nodig om nog maar eens uit te halen naar de FED, hij wil dat ze nog sneller de rente gaan verlagen en wil niet dat het blijft bij de woorden die vorige week werden uitgesproken. Ook dat wordt uiteraard vervolgd ... Nu maar eens zien hoe een en ander zich zal ontwikkelen en vooral hoe de koersen daarop zullen reageren de komende weken. Zelf blijf ik zoeken naar kansen vandaag en later deze week ...

Europa:
De AEX begon sterk met even een doorsteek richting de 560 punten waarna de markt draaide door winstnemingen op Wall Street. De AEX kon nog wel bijna 4 punten winst laten staan maar vanmorgen zien we dat de futures weer lager staan. De AEX kan rond de 552 steun vinden, de vraag is nu of we deze DIP vandaag al kunnen opkopen. Veel zal afhangen van wat Wall Street zal doen de komende sessies? Weerstand zien we nu eerst rond de 558-560 punten, later de 562 en de 568 punten als mogelijke richtpunten. De AEX beweegt nu rondom het 50-daags gemiddelde hetgeen voor het vervolg een positief signaal kan opleveren, het 20-daags gemiddelde draait al een paar dagen naar omhoog.

De DAX zien we boven de 12.000 punten uitkomen al een paar dagen, gisteren stond even de 12.225 punten op de borden maar net zoals de AEX moest de index inleveren vanaf die top door winstnemingen die via Wall Street op gang kwamen. Steun nu de 12.025 punten, later de bekende 11.850 punten als steun. Weerstand nu die 12.225 en de 12.300 punten, later de 12.425 en de 12.500 punten maar dan hebben we wel weer een nieuwe jaartop te pakken. Op zich ziet het er prima uit voor de DAX maar de index zakt wel beter niet meer onder de 12.000 punten om de positieve flow erin te houden.

Trading en resultaat:
We zijn de week weer begonnen met wat kleine posities en die werden met een leuke winst gesloten gisteren, er lijkt nu een dip gaande zodat we die mogelijk weer kunnen opkopen. Nu Wall Street zo dicht bij de topzone uitkomt denk ik dat men die wel zal opzoeken de komende weken. Om mee te doen in die richting met dus nog wat hogere doelen zullen we een paar long posities selecteren voor de leden ...

Aanbieding abonnementen:
Alleen tot en met maandag kunt u meedoen via de aanbieding tot 1 augustus voor €39 !!
Inschrijven kan via de Tradershop en de link daarvoor is https://www.usmarkets.nl/trade... Schrijf u snel in zodat u met de nieuwe transacties (maandag of dinsdag) mee kunt doen.

Resultaat 2019:

AEX:


DAX:


Dow Jones:


Nasdaq:


S&P 500:


Brent olie:Met vriendelijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »