Beursdagboek Trader Guy 18 maart 2020, 08:04

...

Volatiliteit blijft, vanmorgen lagere koersen

18 maart 2020, 08:04 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (1)

De markt maakt zich weer op voor een volatiele sessie, de futures staan opnieuw behoor­lijk lager, de winst van gis­teren op Wall Street is weer weg, de Dow komt dicht bij de 20.000 ter­wi­jl de Nas­daq future de 7050 pun­ten benaderd van­mor­gen. Er zit weer een lock­down op de futures, de zoveel­ste keer is dat het geval, dat wil zeggen dat die 5% onder het slot staan van gis­teren om 22:00, de futures lopen nog even door tot 22:15 en alles wat er tussen 22:00 en 22:15 dan vanaf gaat telt ook mee bin­nen die 5%, men noemt dat ook de fair val­ue. Dus weer een lock­down voor­lop­ig, we moeten wacht­en op de open­ing van Wall Street om 14:30 om pre­cies te zien waar we staan.De DAX doet er al ruim 425 pun­ten vanaf via de futures van­mor­gen, de index zoekt weer de dal­ing op richt­ing de 8000 pun­ten zo te zien. Nu maar eens zien waar de AEX op zal starten straks, weer richt­ing de 400 pun­ten zo te zien en alles begint weer opnieuw. Een degelijk her­s­tel zien we niet, wel wat van die bek­ende kat­ten­spron­gen maar daar houdt het mee op. Dat die fors zijn weten we, in een peri­ode waar je de groot­ste dalin­gen ziet dan zit­ten daar vanzelf­sprek­end ook de groot­ste sti­jgin­gen tussen.

Van­mor­gen zie ik dat Ital­ië een ver­bod op short sell­ing laat ingaan voor een peri­ode van maar lief­st 90 dagen, dat wil zeggen dat het zoge­naamd naakt short gaan op aan­de­len niet meer is toeges­taan. Nu mag dat al niet meer in Frankrijk, Span­je, Bel­gië en nu dus ook Ital­ië. Dat wil niet zeggen dat je niet meer short mag op index­en en met opties, het gaat nu puur om het naakt short gaan op de aan­de­len zelf. Maar je weet nooit wat er in de toekomst nog bij kan komen.

Zelf denk ik dat we ook een beet­je reken­ing moeten houden met bepaalde zak­en die niet fair zijn maar aan de andere kant is de beurs een spel waar de regels bek­end zijn, als de beurzen in een bubbel zit­ten zegt ook nie­mand dat je niet meer long mag gaan. Het grote speculeren noe­men we dat, met geleend geld de markt bespe­len, dat gebeurde volop aan de bovenkant en dat zien we nu volop via short posi­ties aan de onderkant.

De FED helpt er zelf volop aan mee met de hun grote REPO onder­s­te­un­ing gedurende de bubbel tussen okto­ber vorig jaar en tot recente top enkele weken gele­den, en uit­er­aard doet de FED nu nog steeds met een nog veel grotere hoeveel­heid aan geld (per dag 500 mil­jard) en dat is fac­tor 10 gewor­den nu. Toen tij­dens de opbouw van die gigan­tis­che bubbel vroeg ik me telkens af waarom dat zo nodig moest? Het is een beet­je raar dat men nu met deze regels komt ter­wi­jl aan de andere kant spec­u­lanten, want dat geld vin­dt zijn weg richt­ing vooral de hedge­funds en de grote banken (deal­in­grooms), daar volop gebruik van kun­nen mak­en om op elke manier geld te ver­di­enen. Als je wilt dat men niet meer short gaat in deze markt zul je het op een andere manier moeten doen, en het aan bei­de kan­ten onder con­t­role zien te houden, zow­el in goeie als in slechte tij­den, dat is mijn mening daarover …

Goed, maar eens zien wat de markt gaat doen van­daag, zo te zien dus een dal­ing, nu met span­ning wacht­en op de open­ing van Wall Street …

Wat zijn nu de plan­nen de komende dagen?
Goed, ik doe mijn werk rustig verder, zal zoeken naar kansen, ik bli­jf mijn leden coachen, hou iedereen op de hoogte van het mark­tver­loop en zoek naar de aan­de­len die ik rustig wil gaan opne­men bin­nen de aan­de­len porte­feuille. Bij Trad­ing doen we rustig aan en lat­en de mark­ten hun werk doen, we zoeken naar kansen … Op een rustige manier en waar het kan … Mee­doen kan door lid te wor­den tot 1 JUNI voor €39 (Trad­ing) en of voor de aan­de­len porte­feuille €30 tot 1 JUNI …

Inschri­jven? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot straks … Guy …


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

18 maart 2020, 15:19

Het lijkt toch dat er rond de 400 AEX een bodem is.
Het zou al mooi zijn eerst bodemvorming

(0)