Beursdagboek Trader Guy 19 maart 2020, 08:12

...

Voorzichtig herstel, situatie blijft grillig op beurzen

19 maart 2020, 08:12 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

Van­daag zo te zien weer een sessie waar beleg­gers op zoek zullen moeten naar hou­vast, Wall Street sloot lager gis­teren maar niet op de laag­ste stand door dat er een ral­ly kwam richt­ing het slot. Na het slot werd nog bek­end gemaakt dat de ECB een pakket van 750 mil­jard zal loslat­en om oblig­aties op te kopen en zo de markt te onder­s­te­unen, dat in ieder geval voor 2020 en mogelijk nog met meer geld en indi­en nodig ook voor langer. De vraag is nu of dat alle­maal wel gaat helpen op de korte termijn?


Van­daag zo te zien weer een sessie waar beleg­gers op zoek zullen moeten naar hou­vast, Wall Street sloot lager gis­teren maar niet op de laag­ste stand door dat er een ral­ly kwam richt­ing het slot. Na het slot werd nog bek­end gemaakt dat de ECB een pakket van 750 mil­jard zal loslat­en om oblig­aties op te kopen en zo de markt te onder­s­te­unen, dat in ieder geval voor 2020 en mogelijk nog met meer geld en indi­en nodig ook voor langer. De vraag is nu of dat alle­maal wel gaat helpen op de korte termijn?

Wall Street zal de vlo­er sluiten vanaf maandag en alleen via de com­put­er han­del verder gaan, er waren 2 han­de­laren die het virus hebben opgelopen en men wil zo voorkomen dat het zich verder zal uit­brei­den. Verder dringt men aan bij het Witte Huis om een ver­bod op shorts in te stellen, vroeg men zelfs al om de han­del stil te leggen. Wat dat laat­ste betre­ft, dat heeft men gedaan in Manil­la (Fil­ip­pi­j­nen) maar na dat de markt 2 dagen lat­er weer open ging ver­loor de index 25%, dus dat helpt ook niet … Het beste bli­jft om de mark­ten te lat­en lopen en alles in te pri­jzen, bij extreme sti­jgin­gen, bubbels en over­dri­jv­ing laat men de markt ook zijn gang gaan.

Wat ik wel hoop is dat beleg­gers zich een keer begin­nen te realis­eren dat je nooit mee moet doen aan over­dri­jv­ing, je bouwt zo veel te veel los zand op aan de bovenkant waar­door je in een peri­ode als deze met de gebakken peren zit. Ik ben het met iedereen eens dat we dit nooit had­den verwacht, ik gaf meerdere keren aan dat er een CRASH zou komen maar had nooit gedacht dat die op deze manier zou ont­plooien, ik heb het dan over de enorme uit­sla­gen elke sessie en dat nu al de 3e week na elka­ar. Maar goed, we mak­en het mee, onder­gaan het, leren ervan en realis­eren ons dat toen velen riepen dat in deze omstandighe­den een crash als deze nooit meer zou voorkomen. Wel beste mensen, we hebben het gezien, ook met de rente zo laag, com­put­er­han­del enz… het gebeurd voor onze ogen. En al die Algo­ritme Trad­ing dan? Wel ze trekken de stekker eruit als het niet meer gaat zoals men gewend is, zo sim­pel zit dat, die staan alle­maal uit momenteel en zullen zek­er geen hulp meer bieden, daar­voor moeten we weer wacht­en op een markt met een nor­male volatiliteit … Dus wat betre­ft de beurs, denk NOOIT dat iets niet kan, alles kan en dus ook nu in deze mod­erne tijden …

Wat betre­ft mezelf, ik bli­jf kalm wat betre­ft Trad­ing zoals de meest uit­gekook­te han­de­laren dat ook doen, gokken is niet nodig nu, overnight in de markt zit­ten is vra­gen om prob­le­men of het moet op een EXTREEM zijn en met hele kleine posi­ties. Dus née, ik ben niet bang, wel voorzichtig, er komen wel weer andere tij­den en alle porte­feuilles staan met een mooie plus nog steeds … Wat betre­ft de aan­de­len porte­feuille, er staan er nog 7 klaar om aan te kopen, kan men zien in de Trader­shop op de site (voor leden). Wat de korte ter­mi­jn posi­ties betre­ft zoek ik naar mogelijkhe­den maar niet te snel zoals ik al aan­gaf, verder coach ik de leden volop …

Lid wor­den kan nu tot 1 JUNI voor €39 … voor de aan­de­len porte­feuille is dat tot 1 JUNI voor €30 … Inschri­jven kan via de site https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »