Beursdagboek Trader Guy 4 september 2020, 08:08

...

Stevige terugval Nasdaq en trok de rest mee omlaag

4 september 2020, 08:08 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

De hoogvliegers moesten duidelijk een dikke jas uit­doen gis­teren, het­geen ik al een tijd­je aankondig dat als het zal zakken het met geweld zou gebeuren en zo geschiede. De vraag is nu of we er al klaar mee zijn, of de DIP weer zal wor­den opgekocht of als men de TOP8 weer gaat oprapen nu ze plots een etage lager terecht zijn gekomen? Let op, deze aan­de­len waren veel te duur en bli­jven ook nu nog veel te duur zelfs na deze terugval.Wel is het zo dat Apple plots onder de split pri­js staat net als Tes­la en dat aan­de­len als Sales­force, Ama­zon, Alpha­bet en Nvidia fors omlaag moesten, ook de rest bin­nen de tech sec­tor kreeg klap­pen waar­door de Nas­daq 600 pun­ten moest inlev­eren ter­wi­jl de Nas­daq 100 er maar lief­st 650 vanaf deed. Van­mor­gen staan de futures op Wall Street weer wat lager, de Nas­daq 100 future staat zo’n 100 pun­ten lager.

Europa moest mee met de dal­ing al stond alles wel nog in de plus in de ocht­end, de AEX zelfs tot 7 pun­ten hoger. Ook de DAX kende een sterke start met lang meer dan 100 pun­ten hoger in de ocht­end. Het kwam door Wall Street dat na open­ing verder in elka­ar zak­te dat Europa er ook aan moest geloven zodat de AEX op ‑11,7 pun­ten eindigde, de DAX sloot af met een ver­lies van 185 pun­ten het­geen gezien Wall Street nog mee­viel. Europa ver­loor dus rond de 2% gis­teren. Het was dus vooral door dat de Nas­daq met 5% onderuit ging dat alles een tik­je kreeg gis­teren. Op Wall Street was het wel sinds juni gele­den dat er zo’n dal­ing voor­bij kwam, we gaan zien hoe het verder zal ver­lopen. Let erop dat Wall Street maandag dicht is door Labor Day, even zien hoe ze daar het week­end in willen.

Ook zal ik kijken of we wat kun­nen doen van­daag, gis­teren heb ik tij­dens de dal­ing winst kun­nen nemen zodat we de maand goed begin­nen wat betre­ft de abon­nementen, ik zit eraan te denken om wat posi­ties op te pakken in de loop van de dag. Welke dat wor­den zien we in de loop van de sessie uiteraard. 

Nu tot 1 NOVEM­BER voor €39Om u in te schri­jven via deze aan­bied­ing ga naar … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »