Beursdagboek Trader Guy 3 september 2020, 08:06

...

Scheurtjes bij Nasdaq? Dow stevig vooruit deze keer

3 september 2020, 08:06 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Een sterke sessie voor de tra­di­tionele markt, de zoge­naamde oude aan­de­len als indus­trie en de banken om er een paar te noe­men maar ook de chip­sec­tor deed het goed met Nvidia dat opnieuw 21 dol­lar hoger sloot en onder­weg is naar de 600 dol­lar. De sec­tor trok ASML mee omhoog want het aan­deel won maar lief­st €10 gis­teren en was daar­door ver­ant­wo­ordelijk voor de grote posi­tieve beweg­ing bij de AEX index. De AEX won gis­teren 9 pun­ten, de DAX wist 270 pun­ten hoger te sluiten. Europa deed goed mee deze keer en dat kwam vooral door de sec­tor rotatie.De Nas­daq kreeg het wel even moeil­ijk en we hebben het bewi­js als gezien dat als er een verkoop­golf op gang komt het heel snel gaat. Zo ging de Nas­daq 100 in amper een paar minuten tijd van 12.450 naar 12.250 pun­ten wat toch een terug­val was van rond de 200 pun­ten. Ik let daarop vooral op de snel­heid waarmee dat gebeurde en die was nogal heftig. Een indi­catie van hoe het kan gaan zodra er een echte verkoop­golf op gang komt. Onthou dat want we gaan het nog zien en mijn inziens als het doorzet met nog meer geweld en dan enkele dagen na elkaar …

Van­mor­gen wat lagere futures, niet teveel maar toch even een stap terug zo te zien na de sterke sessie van gis­teren. We moeten het ver­loop van de sessie verder afwacht­en, alles bli­jft dus aan de hoge kant, de Dow Jones net boven de 29.000 pun­ten, de Nas­daq 100 dicht bij de 12.500 pun­ten gis­teren en de SP 500 kwam al even boven de 3575 pun­ten uit. Dat zijn niveau’s waar de aan­de­len veel te duur bli­jven en dus nog duur­der wor­den als het zo door­gaat. De insteek bli­jft om op te let­ten en om uit te kijken waar we strate­gisch kun­nen anticiperen met posi­ties hierop …

Mee­doen met de sig­nalen die ik ver­stu­ur kan nu tot 1 NOVEM­BER voor €39 … Dat zijn 2 maan­den, ook 2 nieuwe maan­den waar ik met posi­ties zal anticiperen op de beweg­in­gen die ik verwacht. De posi­ties die lopen kunt u eventueel nog aankopen na dat u lid wordt, alles staan op de site in de Trader­shop, alle details kunt u inzien dus …

Schri­jf u in via https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »