Beursdagboek Trader Guy 5 november 2020, 08:32

...

Spannend maar er komt duidelijkheid, ze zijn er bijna uit in de VS

5 november 2020, 08:32 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Even een overzicht van hoe het er voor staat momenteel in de VS wat betre­ft de verkiezin­gen, we zijn er nog niet maar het ziet er plots hele­maal anders uit dan gis­teren rond deze tijd waar Trump zijn over­win­ning al hardop uit­sprak. Nu heeft Biden nog 6 kies­man­nen nodig om de 270 te behalen. Trump bli­jft steken op 214 voorlopig.


  • Biden won in het Noor­den bei­de stat­en Michi­gan en Wis­con­sin en bereikt staat 264 van de ben­odigde 270 kies­man­nen, Trump bli­jft nog steeds op die 214 hangen. Trump moet nu alle stat­en win­nen om te winnen.
  • Team-Trump stapt in Geor­gia, Michi­gan en Penn­syl­va­nia naar de rechter om alles stop te zetten, maar of dat lukt betwi­jfelt iedereen. Lijkt op niet tegen het ver­lies kun­nen, we zien wel hoe dat zal aflopen. De markt wacht op duidelijkheid maar bli­jft wel oplopen het­geen best raar overkomt.
  • Voor die laat­ste 6 kies­man­nen wacht men op Neva­da, wint Biden daar (en hij staat voor) dan bereikt hij de 270 kies­man­nen. Voor­lop­ig moet men wacht­en op deze uit­slag en dat kan nog de gehele dag duren. Ook in Penn­syl­va­nia kan het nog de gehele dag duren voor de post stem­men zijn geteld.

Daarmee moeten we het doen, het bli­jft dus afwacht­en en voor de Amerika­nen nagel­bi­jten tot er witte rook is, en dan moeten we nog zien wat de rechters gaan zeggen. Wil Trump het Witte Huis wel ver­lat­en? Hij oogt wel moe en ziet wel in dat het de ver­keerde kant opdraait voor hem, of al die advo­cat­en er nog wat aan kun­nen veran­deren is nog maar de vraag …

De markt dan, een ste­vige sti­jging gis­teren en opnieuw hogere futures op Wall Street, wel met extreem geweld en het zet de aan­de­len zeer hoog momenteel. Zo zit de markt opnieuw met een zwaar over­bought sit­u­atie en lopen de waarderin­gen nog maar een fors op en dan vooral bij de Tech aan­de­len. Wel onverwacht maar op dit moment een feit …

50- en 20-daags gemid­delde
We zien dat behalve de DAX alle indices hun 20- en 50-daags gemid­delde weer door­breken, en dat van ver eron­der en met een ste­vige door­braak. We let­ten nu op wat er de komende sessies gaat gebeuren, het ziet er sterk uit maar het bli­jft de grote vraag of de markt de afgelopen sessies niet veel te hard van stapel loopt. Zelf zie ik deze sti­jging niet als betrouw­baar maar de markt is de markt weten we …

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.175 dol­lar, de olie (Brent) zien we wat inlev­eren van­mor­gen tot rond de 40,5 dol­lar. De pri­js van het goud loopt op tot rond de 1910 dol­lar per troy ounce.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 JAN­U­ARI 2021:
Maak gebruik van de nieuwe aan­bied­ing die loopt tot het einde van dit beurs­jaar, ofwel tot 1 jan­u­ari 2021 … Ik bli­jf zoeken naar kansen in de markt, wel wacht ik even de verkiezin­gen in de VS af voor ik wat ga doen, daar­na zal ik wat kleine posi­ties opnemen.

De markt bli­jft wel nog wat te moeil­ijk om met grotere posi­ties te werken dus bli­jf ik het met kleine aan­tallen doen tot na de verkiezin­gen in de VS. De volatiliteit is wel ste­vig genoeg om ook met kleine posi­ties te werken het­geen we aan bei­de kan­ten merken. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar wel bli­jf ik zeer alert in deze markt en moeten we waar het kan geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »