Beursdagboek Trader Guy 6 november 2020, 07:55

...

Vandaag witte rook? Of nog via rechter en hertellingen?

6 november 2020, 07:55 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (1)

We zijn er nog niet, Biden bli­jft groeien en zal wel een extra staat win­nen maar in andere stat­en bli­jft het een too close to call” sit­u­atie. Waar hij eerder fors achter stond komt Biden nu heel dicht in Geor­gia en Penn­syl­va­nia, in Geor­gia zelfs onverwacht tot op enkele stem­men zelfs en ze zijn nog aan het tellen.Trump zelf kwam met een toe­spraak pres­i­dent onwaardig, vri­jwel alle zen­ders stopten zelfs met de uitzend­ing omdat hij weer volop aan het liegen was, nog nooit ver­toont zoi­ets, zijn ware geest komt maar weer eens naar buiten dus. Maar goed, het is nog even wacht­en voor de uit­slag er defin­i­tief komt.

De beurzen deden het gis­teren weer goed, heel goed zelfs en dat voor de 4e sessie na elka­ar en met een behoor­lijke sti­jging wederom want de Nas­daq 100 sluit boven de 12.000 pun­ten en wint deze week al ruim 1000 pun­ten, ook de Nas­daq com­pos­ite staat al bij­na 1000 pun­ten hoger dan vri­jdag. In Europa doet de DAX dat ook, een plus die al grot­er is dan 1000 pun­ten. De AEX doet het met +38 pun­ten ook behoor­lijk ter­wi­jl de Dow Jones deze week al bij­na 1900 pun­ten in de plus staat. Zelf had ik dat absolu­ut niet verwacht, ik dacht meer aan een accordeon beweg­ing door de onzek­er­he­den die er spe­len ron­dom de verkiezin­gen en de economie die in Europa weer de nodi­ge klap­pen kri­jgt door de lockdowns.

Ik ben voor de leden pas woens­dag rond het slot van Europa short gegaan toen er al een forse sti­jging gaande was, dus er is wat ver­lies maar niet over­dreven veel. Bij 1 a 2 negatieve sessies zit dat wel weer goed want ook die komen eraan. Nog­maals, het is meer een zaak van het sen­ti­ment dan dat we over de realiteit kun­nen spreken. Vorige week was het fors omlaag over­al, deze week net ander­som, hoe dan ook bli­jft de volatiliteit de markt in de greep houden.

50- en 20-daags gemid­delde
We zien dat nu alle indices hun 20- en 50-daags gemid­delde weer door­breken, en dat van ver eron­der en met een ste­vige door­braak. We let­ten nu op wat er de komende sessies gaat gebeuren, het ziet er sterk uit maar het bli­jft de grote vraag of de markt de afgelopen sessies niet veel te hard van stapel loopt. Zelf zie ik deze sti­jging niet als betrouw­baar maar de markt is de markt weten we …

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.1825 dol­lar, de olie (Brent) moet wat inlev­eren van­mor­gen tot rond de 40 dol­lar. De pri­js van het goud zien we rond de 1940 dol­lar per troy ounce.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 JAN­U­ARI 2021:
Maak gebruik van de nieuwe aan­bied­ing die loopt tot het einde van dit beurs­jaar, ofwel tot 1 jan­u­ari 2021 … Ik bli­jf zoeken naar kansen in de markt, we hebben strate­gisch al wat kleine posi­ties open staan sinds woens­dag dicht bij het slot.

De markt bli­jft wel nog wat te moeil­ijk om met grotere posi­ties te werken dus bli­jf ik het met kleine aan­tallen doen. De volatiliteit is in ieder geval heftig genoeg om ook met kleine posi­ties te werken het­geen we aan bei­de kan­ten merken. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar wel bli­jf ik zeer alert in deze markt en moeten we waar het kan geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »