Beursdagboek Trader Guy 7 november 2020, 09:27

...

Weekend update: Sterkste week sinds april, de top kan er nu staan

7 november 2020, 09:27 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Een sterke week hebben we achter de rug, alle indices gin­gen er fors op vooruit al kwam er vri­jdag even een terug­val op gang, richt­ing het slot werd die weer inge­haald zodat Wall Street vlak het week­end ingaat. De Dow ver­loor dan wel 66 pun­ten, de SP 500 liet 1 punt liggen ter­wi­jl de Nas­daq er met 4 pun­ten op vooruit ging, de Nas­daq 100 won 14 punten.We hebben niet het­zelfde geweld gezien van de 4 dagen ervoor maar de hoog­ste standen op week­ba­sis wer­den wel vast­ge­houden. En dat in een fase waar onzek­er­heid een hoof­drol bli­jft spe­len. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat er geen dubbele move kwam ron­dom de verkiezingen.

De AEX wist ook wat hoger te sluiten en bereikt de bovenkant van de range 530 – 575 pun­ten, de index sloot vri­jdag op 573 pun­ten. Weer­stand dus want dit niveau werd al enkele keren aangetikt tussen juni en nu, de grote vraag is of de index verder door kan stoten want de weer­stand is behoor­lijk zwaar. Het zijn vooral de bek­ende aan­de­len die de index trekken momenteel en dat zijn ASML, Shell, DSM en Akzo dat het nog steeds goed doet. Aan de kant van de ver­liez­ers zien we Gala­pa­gos dat nu nog amper €100 kost en zo weer de bodem van dit jaar opzoekt, Gala­pa­gos ver­loor vri­jdag €7 ofwel 6,5%. Wel oplet­ten wat betre­ft de AEX, er zit weer heel wat lucht in de index. De DAX bleef vri­jdag wat achter, de index ver­loor 88 punten.

Weekoverzicht:
We zien dat de Dow Jones er met maar lief­st 1822 pun­ten (+6,9%) op vooruit ging ter­wi­jl de SP 500 na de sterke week 239 pun­ten (+7,3%) hoger uitkomt en zo wel heel dicht bij de hoog­ste stand ooit terecht komt nu (3588,11). Kijken we naar de tech­nolo­gie indices dan gaat de Nas­daq Com­pos­ite er met 983 pun­ten op vooruit (+9%), de Nas­daq 100 doet het met een week­winst van 1038 pun­ten (+9,4%) nog beter ter­wi­jl de semi-con­duc­tor index een winst boekt van 283 pun­ten (+12,6%).

Vanu­it de tech hoek dus een zeer sterke week, of dat nu komt door dat men hoopt dat Biden zich soe­pel­er zal opstellen richt­ing Chi­na wat betre­ft de heffin­gen op de han­del? We weten het niet maar het zou een dinget­je kun­nen wor­den zodra Biden aan de macht komt. Deze grote stap vooruit kan ik niet anders verk­laren al is het wel zo dat in 1 week tijd de grote tech­nolo­gie bubbel weer propvol wordt geblazen. De Nas­daq komt nu zo’n 179 pun­ten onder de hoog­ste stand ooit terecht, de Nas­daq 100 met het slot op 12.091 komt nu op 350 pun­ten van de TOP terecht (12.439). Op zich dicht bij de top­zone ofwel de hoog­ste standen ooit. De Dow Jones heeft nog 880 pun­ten voor de boeg, de SP 500 zoals ik al aan­gaf nog 78 punten.

Bij ons in Europa zien we dat de AEX op week­ba­sis 39 pun­ten (+7,3%) winst boekt, de DAX ging er met 923 pun­ten (+8%) op vooruit. De Franse CAC 40 won 366 pun­ten (+8%). En dat in de week waar Europa weer op veel vlakken op slot ging (lock­downs). Ook hier dus een vreemde gang van zak­en maar zoals ik al aan­gaf, nage­noeg de sterk­ste week van dit jaar …

In Azië natu­urlijk ook mooie plussen, de Nikkei won 1358 pun­ten (+5,9%) ter­wi­jl de Hangseng met 1605 pun­ten omhoog kon (+6,65%). In Chi­na zien we een meer beschei­den winst, de Shang­hai index won 88 pun­ten (+2,7%).

Hoe dan ook, alle negatieve sce­nar­i­o’s van eind vorige week mogen de prul­len­mand in maar lat­en we nu niet gaan denken dat de bomen na deze sterke week tot in de hemel gaan groeien. Ik moet het alle­maal nog zien en op de sterke week zal er hoe dan ook een reac­tie vol­gen in de negatieve zin. Met andere woor­den, ik denk dat we nu rond een belan­grijke top staan ofwel er ligt nogal wat weer­stand ron­dom de huidi­ge standen. We spe­len daarop in en ik denk eraan om nog een kleine posi­tie erbij te nemen begin vol­gende week.

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.187 dol­lar, de olie (Brent) moest vri­jdag inlev­eren, een vat kost vri­jdag op slot­ba­sis 39,7 dol­lar. De pri­js van het goud liep vri­jdag weer wat op, een troy ounce kost nu 1952 dol­lar. De vraag is nu wat de markt denkt? De indices fors omhoog maar het goud sti­jgt ook fors en dat bli­jft een soort veilige haven. Ook via deze kant dus oplet­ten voor het vervolg …

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 JAN­U­ARI 2021:
Maak gebruik van de aan­bied­ing die loopt tot het einde van dit beurs­jaar, ofwel tot 1 jan­u­ari 2021 … Ik bli­jf zoeken naar kansen in de markt, we hebben strate­gisch al wat kleine posi­ties open staan.

De markt bli­jft wel nog steeds wat te volatiel om met grotere posi­ties te werken dus bli­jf ik met kleine aan­tallen werken. De volatiliteit is in ieder geval heftig genoeg om ook met kleine posi­ties te werken het­geen we aan bei­de kan­ten ook doen. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar wel bli­jf ik zeer alert in deze markt en moeten we waar het kan geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »