Beursdagboek Trader Guy 9 november 2020, 08:45

...

Futures hoger, Wall Street dicht bij topzone

9 november 2020, 08:45 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Na de sterke week die we achter de rug hebben start de week opnieuw sterk na dat bek­end werd gemaakt dat Biden de verkiezin­gen heeft gewon­nen. Alle indices gin­gen er fors op vooruit ron­dom en na de verkiezin­gen al werd er vri­jdag even een pauze inge­last, wel is het zo dat de nieuwe week heel sterk begint.De futures staan 1 tot 2% hoger van­mor­gen op Wall Street en lat­en meteen een GAP open als het zo bli­jft. Ook de AEX en de DAX zullen met een GAP omhoog aan de week begin­nen zo te zien, de DAX future staat rond de 220 pun­ten hoger, de AEX future 9 punten … 

We zien dat Azië van­mor­gen ook sterk aan de week begint, de Nikkei 2% hoger ter­wi­jl de Hangseng 1,4% hoger sluit. Japan bereik­te zelfs het hoog­ste niveau in bij­na 30 jaar ofwel sinds 1991. Beleg­gers in Azië bli­jven posi­tief rea­geren op de verkiez­ingsover­win­ning van Joe Biden, ofwel men is blij dat Trump er niet meer zit in ieder geval. Trump zelf blijkt een slechte ver­liez­er te zijn want hij bli­jft maar vol­houden dat hij en nie­mand anders de win­naar is en stapt deze week naar de recht­bank om zich te verzetten.

Een sterke start van de week zien we van­mor­gen maar het is de vraag of deze ten­dens kan aan­houden nu, het is moeil­ijk te begri­jpen hoe de indices zo makke­lijk weer naar hun top toe knallen want het gaat er nog steeds niet beter aan toe op economisch vlak. Er wordt hoe dan ook weer een forse lad­ing lucht in de bek­ende BUBBEL geblazen en daar­voor moeten we nu goed uitk­ijken want een bubbel barst op een gegeven moment. Dit jaar hebben we daar al enkele pogin­gen van gezien en dan bij de Tech aandelen …

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.189 dol­lar, de olie (Brent) her­pakt zich wederom, een vat kost van­mor­gen 40,5 dol­lar. De pri­js van het goud loopt verder op, een troy ounce kost nu 1960 dollar.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 JAN­U­ARI 2021:
Maak gebruik van de aan­bied­ing die loopt tot het einde van dit beurs­jaar, ofwel tot 1 jan­u­ari 2021 … Ik bli­jf zoeken naar kansen in de markt, we hebben strate­gisch al wat kleine posi­ties open staan.

De markt bli­jft wel nog steeds wat te volatiel om met grotere posi­ties te werken dus bli­jf ik met kleine aan­tallen werken. De volatiliteit is in ieder geval heftig genoeg om ook met kleine posi­ties te werken het­geen we aan bei­de kan­ten ook doen. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar wel bli­jf ik zeer alert in deze markt en moeten we waar het kan geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »