Beursdagboek Trader Guy 11 november 2020, 07:55

...

Switch van tech naar industrie

11 november 2020, 07:55 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

We zien momenteel een grote switch van de tech naar de tra­di­tionele sec­toren zoals banen, energie, reizen, indus­trie en phar­ma. Op de economie gere­la­teerde sec­toren omdat er een vac­cin is, al bli­jven de aan­de­len natu­urlijk veel te duur op Wall Street want elke index staat nu hoger dan voor de pan­demie begon ter­wi­jl we met de economie nog mijlen ver achter liggen.Verder zien we nog steeds een record aan­tal coro­na besmet­tin­gen in de Verenigde Stat­en en Europa. In de VS zijn er zelfs al meer dan 10,2 miljoen mensen besmet ger­aakt, en telt men er al 240.000 slachtof­fers tot nu toe.

Verder valt het op dat Trump hele rare din­gen aan het doen is, hij is over­al strate­gisch mensen aan het ver­van­gen die Trump gezind zijn, een zeer vreemde waarne­m­ing en met welk doel doet hij dat? Tot in het Pen­ta­gon toe is hij lei­ders aan het ontslaan om ze te ver­van­gen door trouwe aan­hang­ers. Zit er iets aan te komen waar we geen weet en vooral geen enkele verwacht­ing over hebben? Bij CNN hebben ze het zelfs over dic­ta­to­ri­ale veran­derin­gen??? Kri­jgt dit alles nog een staart­je en wil hij echt bli­jven zit­ten? Zeer vreemde zaak wordt het nu als dat alle­maal klopt en met dat doel in het vooruitzicht …

De mark­ten lagen er dus verdeeld bij gis­teren, de Dow toch weer 250 pun­ten hoger maar de Nas­daq en de Nas­daq 100 weer tot 1,4% lager, de Nas­daq 100 moest 1,75% inlev­eren. Ook de SP 500 moest wat inlev­eren al was het maar 0,15%. Europa lag er ook verdeeld bij, de DAX sluit 0,5% hoger, de AEX ver­loor 0,35% ter­wi­jl de Franse CAC 40 rond de 1,5% in de plus de sessie afs­loot. Europa staat zo al ongeveer 10 tot 12% hoger dan pak­weg 1,5 week gele­den. Ook hier mag je win­st­ne­min­gen verwacht­en want nog­maals, de enige veran­der­ing is dat er ergens in 2021 een vac­cin komt maar dat kan voor velen nog tot de zomer duren tegen dat alles veiliger is. Kor­tom, oplet­ten met de huidi­ge standen op de beurs, er zit weer heel veel hoop en euforie in de koersen verwerkt.

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.1825 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie staat nu op 44,2 dol­lar. Een troy ounce goud kost van­mor­gen 1880 dollar.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 JAN­U­ARI 2021:
Maak gebruik van de aan­bied­ing die loopt tot het einde van dit beurs­jaar, ofwel tot 1 jan­u­ari 2021 … Ik bli­jf zoeken naar kansen in de markt, we hebben strate­gisch al wat kleine posi­ties open staan.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »