Beursdagboek Trader Guy 16 november 2020, 08:03

...

Weer een groene maandag? Futures hoger vanmorgen

16 november 2020, 08:03 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Het ziet eruit dat we ook van­daag starten met plussen wat betre­ft de indices zow­el in Europa als op Wall Street. Na het sterke slot van vri­jdag op Wall Street zien we dat de Dow zo’n 250 pun­ten hoger staat en de top in beeld kri­jgt, ook de SP 500 gaat er met 25 – 30 pun­ten op vooruit ter­wi­jl de Nas­daq 100 future zo’n 80 pun­ten in de plus staat.Ook Azië start de week hoger, de Nikkei wint rond de 500 pun­ten, de Hang Seng index 185 pun­ten. We komen weer in het gebied terecht waar we vorige wee maandag uitk­wa­men, de SP 500 boven de 3600 pun­ten, de Dow dicht bij de 30.000 pun­ten ter­wi­jl de DAX rond de 13.200 pun­ten staat via de DAX future. De AEX zal net boven de 600 pun­ten ope­nen zo te zien, ook hier weer een test van de topzone.

Hoe de sessie verder zal ver­lopen moeten we afwacht­en, de plussen van ron­dom de 1% via de futures staan er al, nu maar eens zien hoe het verder zal ver­lopen gedurende de dag. Op zich bli­jft alles veel te hoog voor de tijd waar we ons in bevin­den maar de markt negeert dat voor­lop­ig zo te zien. Er bli­jft een donkere wolk boven de mark­ten hangen, dat bli­jft hoe dan ook een feit …

De extreme ral­ly van de afgelopen 2 weken zorgt er in ieder geval voor dat we nog maar eens met een ste­vige over­waarder­ing zit­ten. De grote vraag bli­jft hoe lang men dit alles nog kan vol­houden? Kor­tom, de markt is weer eens op zoek naar een CRASH sce­nario want als alles zo snel kan oplopen dan kan het via een verkoopsig­naal (en dat komt er zek­er nog) dubbel zo snel weer omlaag … 

Maar goed, het vreemde aan dit alles is dat blijk­baar nie­mand er wat van leert en dat traders-han­de­laren zoals ikzelf met sit­u­aties te mak­en kri­j­gen die niet herken­baar zijn uit het verleden, het jaar 2020 was dan ook voor ons het moeil­ijk­ste ooit en wie mij al langer vol­gt weet dat ik al met de markt bezig ben sinds 1985 …

We gaan het zien deze week, nog veel meer sti­jging verwacht ik niet meer, zek­er niet als we weten dat alles in Europa nog deels stil ligt tot diep in decem­ber. Dat ze er in de VS voor­lop­ig nog niets aan doen weken we, en dat komt door dat Trump alles open wil houden en een lock­down uit­sluit zolang hij er nog zit. Maar als er niks wordt gedaan dan zal er des te meer moeten wor­den gedaan vanaf eind jan­u­ari door de nieuwe pres­i­dent die het wel goed wil aan­pakken. Dus wat betre­ft de VS moeten ze mijn inziens economisch nog een klap na kri­j­gen begin vol­gend jaar en dat met toren­hoge beursko­ersen, u begri­jpt het denk ik ook wel …

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.185 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie staat nu op 43.25 dol­lar. Een troy ounce goud kost van­mor­gen 1888 dollar.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 JAN­U­ARI 2021:
Maak gebruik van de aan­bied­ing die loopt tot het einde van dit beurs­jaar, ofwel tot 1 jan­u­ari 2021 … Ik bli­jf zoeken naar kansen in de markt, we hebben strate­gisch al wat kleine posi­ties open staan.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »