Beursdagboek Trader Guy 18 november 2020, 08:30

...

Twijfel rond topzone, markten kunnen inleveren

18 november 2020, 08:30 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Een matige sessie in Europa ter­wi­jl Wall Street ook wat gas terug nam na de recente ste­vige ral­ly die ruim 2 weken duurde. Toch enkele opval­lende aan­de­len, eerst Tes­la dat in de SP 500 wordt opgenomen in decem­ber met een winst van 8% maar aan de andere kant ook wat negatieve uitsch­i­eters zoals Wal­greens en CVS nadat ze door con­cur­ren­tie van Ama­zon zwaar ver­loren. CVS Health ver­loor 8,5% ter­wi­jl Wal­greens Boots 10% verloor.Van­mor­gen zien we dat ook Azië een stap terug moet na de recente ral­ly, de Nikkei laat ruim 1% liggen. De futures staan van­mor­gen ook wat lager zien we. Nog niet ste­vig maar toch weer een indi­catie dat de markt van­daag wat verder kan inlev­eren in ieder geval. Het mag ook na de enorme ral­ly die al ruim 2 weken gaande was en veel indices tot hun record­standen bracht, de Dow en de SP 500 noteer­den maandag zelfs een nieuwe All Time High. De grote vraag bli­jft uit­er­aard of dit alles wel past op de tijdli­jn waar we nu in zitten. 

De lock­downs houden nog een tijd­je stand kre­gen we te horen via diverse lan­den in Europa, in de VS loopt het duidelijk uit de hand en met Thans­giv­ing in zicht verwacht men nog meer prob­le­men. Vooral door dat Trump niks wil delen en zijn gang wil gaan tot de bek­er hele­maal leeg is (tot 20 jan­u­ari). Zoals we weten kan het Trump amper wat sche­len dat de cijfers er zo slecht uitzien maar dat weten we al een geruime tijd. Op den duur zal de VS daar de tol voor moeten betal­en, Biden zit te sprin­gen om er wat aan te doen maar het kan gewoon­weg nog niet …

Gis­teren heb ik via een lede­nup­date de leden al op de hoogte gebracht van wat we met de posi­ties gaan doen, we kun­nen nog niet veel onderne­men, de tijd zal het moeten doen. Vanaf van­daag kunt u zich aan­melden via de nieuwe aan­bied­ing tot 1 FEB­RU­ARI 2021, zie hieronder …

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.188 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie staat van­mor­gen op 43,7 dol­lar. Een troy ounce goud kost van­mor­gen 1878 dollar.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 FEB­RU­ARI 2021:
Maak vanaf van­daag gebruik van de nieuwe aan­bied­ing die loopt tot 1 feb­ru­ari 2021 … Ik bli­jf uit­er­aard zoeken naar kansen in deze markt, we hebben strate­gisch al wat kleine posi­ties open staan.

Na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »