Beursdagboek Trader Guy 10 november 2020, 08:29

...

Biden, vaccin, sentiment ... het kon niet op gisteren

10 november 2020, 08:29 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Wat een sessie, ik kan zeggen dat we dit nog amper hebben meege­maakt zo rond lunchti­jd, de Dow Jones sprong in een min­u­ut tijd zo’n 1000 pun­ten hoger na dat er werd bek­end gemaakt dat er een vac­cin is dat werkt tegen COVID-19. Op een gegeven moment stond de Dow Jones zo’n 1800 pun­ten hoger, de Nas­daq ging juist de andere kant op door dat de thuis­bli­jf aan­de­len fors onderuit gingen.Enfin, het was een show met weinig hou­vast en zo zien we nog maar eens hoe gek deze markt wel niet is gewor­den. Bek­ijk het overzicht maar eens, bedri­jven als Ama­zon, Microsoft, Zoom, Docusign, Pay­Pal, Net­flix, Nvidia en Face­book ver­loren fors en druk­ten de Nas­daq omlaag … Bedri­jven ron­dom vakantie boekin­gen gin­gen er dan weer fors op vooruit.

De ral­ly kwam op Wall Street eerst op gang door duidelijkheid ron­dom de verkiez­ing­suit­slag, Biden werd als win­naar uit­geroepen zater­dag, dat was de eerste posi­tieve noot voor de mark­ten maar Trump weigert nog steeds zijn ver­lies toe te geven. Een echte ver­rass­ing is het niet want de beurs hield vooral al reken­ing met dit sce­nario, het is alleen dat men nu weet waar men aan toe is. Wel is het zo dat het moeil­ijk zal wor­den voor Biden omdat hij voor­lop­ig in de min­der­heid bli­jft in de Senaat en daar­door toch niet zal kun­nen doen wat hij graag zou willen doen. Denk aan zijn plan­nen ron­dom het kli­maat, of om de belastin­gen in de VS ver­hogen en om een hogere uitk­er­ing richt­ing Main Street te verde­len tij­dens de cri­sis en zo zijn er nog wel wat zak­en die moeil­ijk zullen bli­jven voor een tijdje.

De Europese beurzen deden het zeer goed, FTSE 100 ging er met 4,7% op vooruit ter­wi­jl de DAX 5% hoger de dag afs­loot. De Franse CAC 40 won zelfs 7,6%. Onze AEX index ging met 3,7% vooruit. Verder zien we dat het op zich mee­viel op Wall Street, de Dow sloot 3% hoger, de SP 500 slechts 1,1% ter­wi­jl de Nas­daq 1,5% ver­loor, de Nas­daq 100 ver­loor 2,1%. Europa dus fors hoger, Wall Street verdeeld.

AEX overzicht:
Just Eat Take­away moest fors inlev­eren maandag, een ver­lies van maar lief­st 8% omdat door het aankomende vac­cin het afhalen min­der zal wor­den. Shell won dan weer 12% ter­wi­jl Uni­baill er met 24% op vooruit ging nu een emissie er mogelijk niet komt. Verder deden de banken het goed, ING won 14%, ABN won 15%. Gek genoeg waren er ook 8 AEX bedri­jven die negatief de sessie afs­loten. Nog­maals, een van de meest vreemde sessies die ik in meer dan 30 jaar op de beurs heb meege­maakt. Een groene golf, tsuna­mi kwam over ons heen. Een ongek­ende euforie, iets wat bij 2020 hoort want dit jaar kan er van alles gebeuren zoals we merken … 

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.1825 dol­lar, een vat Brent olie kost nu 42,5 dol­lar. De pri­js van het goud kreeg gis­teren een behoor­lijke tik te ver­w­erken, een troy ounce kost van­mor­gen 1887 dollar.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 JAN­U­ARI 2021:
Maak gebruik van de aan­bied­ing die loopt tot het einde van dit beurs­jaar, ofwel tot 1 jan­u­ari 2021 … Ik bli­jf zoeken naar kansen in de markt, we hebben strate­gisch al wat kleine posi­ties open staan.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »