Beursdagboek Trader Guy 12 november 2020, 08:11

...

AEX ruikt even aan de 600 punten, Dow iets terug

12 november 2020, 08:11 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De AEX bereik­te gis­teren even­t­jes de 600 pun­ten grens, vooral de recente ral­ly vanaf de bodem die op 30 okto­ber net onder de 530 pun­ten uitk­wam is er een­t­je die we in de boeken kun­nen schri­jven als extreem sterk en vooral kort. We hebben het over 8 beurs­da­gen en dus 70 AEX pun­ten, gemid­deld bij­na 10 pun­ten per dag. Pro­centueel is dat goed voor 12% stijging.Is er veel anders gewor­den? Op zich niet, de nieuwe pres­i­dent is diegene die werd verwacht vol­gens de peilin­gen en er is een werk­end vac­cin gevon­den en werkt goed. Aan de andere kant hebben we nog een pres­i­dent die van geen wijken wil weten en het zal nog een lange tijd duren voor alles weer nor­maal wordt. 

Opval­lend is wel dat het de aan­de­len die achterbleven een ral­ly lat­en zien maar daar is vol­gens mij nu ook de rek uit zoals we dat zeggen. We moeten wel op de waarderin­gen bli­jven let­ten en met de record­standen die we zien bli­jven die veel te hoog. Denk eraan dat die voor de coro­na cri­sis begon ook al toren­hoog waren …!!

De Dow Jones ver­loor gis­teren iets, amper 23 pun­ten al stond er bij de open­ing nog zo’n 200 pun­ten winst. De SP 500 waar ook veel tech­nolo­gie aan­de­len in zit­ten won 27 pun­ten (0,8%) ter­wi­jl de Nas­daq met 232 pun­ten vooruit ging (2%), de Nas­daq 100 won 2,3%. In de VS waar het Vet­er­ans Day was de han­del dun en kre­gen we geen economis­che cijfers, de vol­umes waren aan de lage kant. De AEX won uitein­delijk 7 pun­ten, de DAX bleef dicht bij huis met een plus van 53 pun­ten, de CAC 40 won 26 punten …

Kijken we naar de win­naars bij de Nas­daq 100 index dan vallen Apple, Ama­zon, Net­flix, Nvidia en Microsoft op met ste­vige plussen maar de grote win­naar was Zoom, het aan­deel won gis­teren 10%. Deze Tech­nolo­gie aan­de­len deden maandag en dins­dag juist niet mee met de euforie door dat er een vac­cin komt, u weet wel, de thuis­bli­jf aan­de­len. Alleen is het nu ook niet zo dat alles al voor­bij is waar­door beleg­gers meer euforisch rea­geren dan realistisch. 

Dat is de beurs van 2020 natu­urlijk, of alles of niets, ofwel het hop­pen van het een naar het andere zon­der en bij na te denken, alles moet super­snel gaan tegen­wo­ordig. Nog­maals, het kan nog tot 2 – 3 jaar gaan duren voor alles weer wordt zoals het was, ook de winst ontwik­kel­ing van de bedri­jven en dus de groei van de economie. Er zijn harde klap­pen gevallen de afgelopen maan­den en vooral de tijd zal het moeten herstellen.

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.175 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie staat nu op 43,6 dol­lar. Een troy ounce goud kost van­mor­gen 1865 dollar.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 JAN­U­ARI 2021:
Maak gebruik van de aan­bied­ing die loopt tot het einde van dit beurs­jaar, ofwel tot 1 jan­u­ari 2021 … Ik bli­jf zoeken naar kansen in de markt, we hebben strate­gisch al wat kleine posi­ties open staan.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »