Beursdagboek Trader Guy 18 januari 2021, 08:52

...

Spannende week voor de boeg, records of doorzakken?

18 januari 2021, 08:52 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De markt zal zo te zien wat lager ope­nen gezien de futures in de min staan voor­beurs. De AEX ver­li­est 3 pun­ten ter­wi­jl de DAX rond de 50 pun­ten lager kan ope­nen. Van­daag bli­jft Wall Street dicht door de vier­ing van Mar­tin Luther King Day. Na een sterke week bij de AEX zien we nu win­st­ne­min­gen, vri­jdag ver­loor de AEX ook al 5 pun­ten, de DAX zelfs 200 pun­ten. Wall Street moest ook inlev­eren afgelopen vri­jdag. Dat de AEX nog zo hoog staat komt vooral door ASML, het aan­deel won vorige week meer dan 5%.Vri­jdag dan toch nog een matige sessie na een sterk begin van de week, we hebben ook deze week nieuwe records kun­nen zien, bij de AEX de hoog­ste stand sinds sep­tem­ber 2000. De Dow moest 177 pun­ten inlev­eren ter­wi­jl de Nas­daq 114 pun­ten lager afs­loot, de SP 500 ver­loor 27 punten.

We moeten nu even oplet­ten door dat er wat ontwik­kelin­gen voor­bij komen deze week, denk aan de bedri­jf­s­ci­jfers, het ver­w­erken van het stim­u­ler­ings­plan van Biden en het inwi­j­den van de nieuwe pres­i­dent. Verder lopen de COVID besmet­tin­gen weer fors op wereld­wi­jd en is men bang van de nieuwe mutaties die over­al opduiken. Genoeg zak­en om in de gat­en te houden deze week.

Wat we nu weten is dat Joe Biden 1.900 mil­jard dol­lar aan coro­na ste­un wil bieden, het moet nog wel door de Senaat ger­ak­en. Hij zet in op 1.400 dol­lar voor elke Amerikaan bovenop de 600 dol­lar die in decem­ber al werd goedgekeurd, Zo zal de check nu 2000 dol­lar bedra­gen en zo hoopt Biden dat het de economie een impuls zal geven. En daar bli­jft het niet bij, Biden wil ook nog enorm veel geld los­mak­en voor het bestri­j­den van het virus …

Wall Street moest vorige week een stap­je terug, dat kunt u zien via het overzicht in de week­end update. Men richt zich nu vooral op het cijfer­seizoen dat deze week los­barst, er komen cijfers van onder andere Gold­man Sachs, Mor­gan Stan­ley, Proc­ter & Gam­ble, IBM, Intel en nog heel wat andere bedrijven.

Dat de indices in hun WIG bli­jven, en de onderkant opzoeken is te zien op de grafieken, de komende week maar eens kijken of die ste­un het ook nu kan houden. Waar het kan zal ik er nog een posi­tie bij zien te kopen voor de sig­naal­dien­sten. Hieron­der voor wie het nog niet had gelezen de uit­leg van een oplopende WIG waar we nu mee te mak­en hebben …

Wat is een WIG?
Zie de grafiek hieron­der, in de meeste gevallen valt een pri­js na een tijd­je uit de WIG en dan in de negatieve richt­ing. Let wel, ik zeg in de meeste gevallen want er zijn natu­urlijk ook uit­zon­derin­gen maar dan zet ik het pro­centueel op 25 – 30% dat het ander­som gaat. Wat er ook mogelijk is, de markt gaat ges­taag door omhoog en breekt uit om daar­na een nieuwe WIG op te bouwen, iets wat we tussen 2010 en 2012 hebben gezien. Maar er komt hoe dan ook een eind aan deze beweg­ing, die is niet ein­de­loos. Bij vri­jwel alle indices zien we een WIG zoals u bij de eerste figu­ur hieron­der ziet. Dat bij de AEX, de DAX, de Dow Jones, de SP 500 en de Nasdaq …

U kunt mij en dus @USMarkets uit­er­aard ook vol­gen via onze Twit­ter account, ga naar … https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets waar ik tussen­ti­jds wat charts over de markt en sen­ti­ment plaats, ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.208 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 54,85 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1837 dol­lar staat. De Bit­coin her­pakt zich na enkele dolle dagen, nu moet je 35.900 dol­lar neertellen voor 1 Bitcoin …

Strate­gis­che posi­ties:
Zodra u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u meteen de lopende posi­ties inzien via onze Trader­shop op de web­site. Ik probeer in ieder geval zo goed als dat kan om met de markt mee te gaan, wel is het zo dat de markt volatiel bli­jft voor­lop­ig en die kan zelfs nog wat gaan toen­e­men. Wat ik moet doen is in ieder geval bli­jven schake­len tussen long en short.

Maak nu gebruik van de proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 APRIL 2021 … Polleke €49 tot 1 APRIL 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Index Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 APRIL)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 APRIL)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 APRIL)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.