Beursdagboek Trader Guy 4 februari 2021, 08:55

...

Even zien wat de richting wordt vandaag

4 februari 2021, 08:55 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

De futures op Wall Street lat­en wat ver­schil zien, de Nas­daq iets omhoog maar de SP en de Dow future staan iets lager. Wat betre­ft Europa zie ik dat de AEX en de DAX wat lager willen starten. Veel nieuws is er niet van­daag, de grote 6 zijn al met cijfers gekomen ter­wi­jl het nu wat rustiger zal wor­den wat betre­ft de kwartaal­ci­jfers. Ook zien we dat Wall Street de touwt­jes weer in han­den neemt na een week waar we een invasie van Retail Traders hebben zien opkomen, helaas zullen er daar forse ver­liezen zijn gele­den maar zoals alti­jd lachen de grote jon­gens op de beurs alti­jd het laatst …Tech­nisch bekeken bli­jven de indices des­on­danks de volatiele sessies nog alti­jd in de bek­ende oplopende WIG hangen. Dat kun­nen we zien bij alle indices, de een wat meer uit­ge­spro­ken dan bij de andere maar het bli­jven oplopende wiggen. Eind vorige week kwam er wel dreig­ing om naar bene­den uit te breken maar dat werd net op tijd voorkomen. Zo te zien kruipen de indices weer tot die bovenkant waar er dus behoor­lijk wat weer­stand wacht. De Nas­daq en de DAX ger­ak­en weer tot rond hun vorige top en zouden wel eens een dubbele top neer kun­nen zetten. In de loop van de avond hebben we kun­nen zien dat de Nas­daq al niet meer hoger ger­aak­te en wat moest inlev­eren om veel lager dan de hoog­ste dag­stand af te sluiten.

Roy­al Dutch Shell liet over het 4e kwartaal van 2020 opnieuw fors lagere resul­tat­en zien bij de pre­sen­tatie van de cijfers van­mor­gen. Het resul­taat per aan­deel kwam uit op 0,05 dol­lar het­geen toch behoor­lijk wat min­der is dan de 0,08 dol­lar waarop de markt rek­ende. In het 4e kwartaal van 2019 behaalde Shell nog 0,37 dol­lar winst per aan­deel. We moeten even bek­ijken wat de koers van Shell zal doen van­daag op dit nieuws …

Gis­teren kwa­men er nog wat cijfers nabeurs op Wall Street, Qual­comm en Grub­hub deden het niet zo goed maar Pay­Pal deed het nabeurs wel goed. Een een wis­se­lend beeld dus.

Wel kwam lat­er nog het nieuws dat Apple en Hyundai — Kia samen gaan werken aan het ontwikke­len van een auto voor Apple ofwel de Apple Car. Om te begin­nen zou de auto dan wor­den gemaakt in de Kia-assem­blage­fab­riek in Geor­gia. Ik ben wel benieuwd hoe Apple op dat nieuws zal rea­geren en vooral ook wat het met Tes­la gaat doen.

In de loop van de sessie zal ik eens goed bek­ijken wat er nog meer mogelijk is om op te han­de­len, ik zie wel wat kansen na die ste­vige rebound van deze week. De leden zal ik op tijd op de hoogte bren­gen via mail en SMS, zodra er een sig­naal komt.

Goeie week achter de rug en redelijke start van 2021
Wat ik heb gedaan afgelopen vri­jdag is op de diepe DIP de short posi­ties ges­loten, sinds woens­dag lopen er weer wat kleine posi­ties die dan de eerste van deze maand (feb­ru­ari) zijn. Het is de bedoel­ing om ook in feb­ru­ari goed voor de dag te komen met het handelen.

Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel uit­er­aard ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.20 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 58,9 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1823 dol­lar staat. De Bit­coin her­pakt zich na enkele dolle dagen, nu moet je 38.100 dol­lar neertellen voor 1 Bitcoin …

Inter Mar­ket overzicht op slotbasis …


Strate­gis­che posi­ties opne­men:
Zodra u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u meteen de lopende posi­ties inzien via onze Trader­shop op de web­site. Ik probeer in ieder geval zo goed als dat kan om met de markt mee te gaan, wel is het zo dat de markt volatiel zal bli­jven de komende periode.

Wat ik moet doen is in ieder geval bli­jven schake­len tussen long en short. Ook deze maand komen er genoeg kansen, we zit­ten sinds gis­teren met wat nieuwe posi­ties in de markt die u nog kunt opne­men na dat u lid wordt … Doe nu in ieder geval mee met de nieuwe aan­bied­ing die loopt tot 1 APRIL met een mooie korting !!

Maak nu gebruik van de NIEUWE proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 APRIL 2021 … Polleke €49 tot 1 APRIL 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Index Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 APRIL)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 APRIL)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 APRIL)

Hieron­der ziet u het resul­taat van de afgelopen 2 maan­den, decem­ber en januari …


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »