Beursdagboek Trader Guy 20 juni 2021, 10:12

...

Ook deze maand mooie winst: Nu tot 1 september voor 39 euro

20 juni 2021, 10:12 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

US Mar­kets Trad­ing ver­loopt dit jaar in een toch moeil­ijke markt hele­maal naar wens, na de afgelopen 6 maan­den telkens posi­tief af te sluiten staan we er deze maand juni opnieuw goed voor met over­al een mooie winst. Zoveel hebben we niet kun­nen doen maar door cor­rect te han­de­len en vooral niet te vaak in de markt te zit­ten staat er zoals u hieron­der in de tabel kunt zien met winst.


Beste beleg­gers,

De komende week proberen we opnieuw een momen­tum kiezen om in te stap­pen maar dan alleen als de risk-reward goed is, dat kan deze keer een long posi­tie wor­den rond de ste­un­zone. Maar nog­maals, alleen als de markt een duidelijk sig­naal geeft. Deze maand heb ik 4 trans­ac­ties gedaan, 2 met winst en 2 met een heel klein ver­lies, posi­tief daar­bij is dat de trans­ac­ties met winst genoeg opbracht­en om alles op die mooie winst te zetten deze maand. Als u mee wilt doen, en nog­maals, ik verwacht weer mogelijkhe­den op korte ter­mi­jn, dan kunt u nu via de proe­faan­bied­ing tot 1 sep­tem­ber inschri­jven voor €39

Nu lid wor­den tot 1 SEP­TEM­BER 2021 voor €39?
Schake­len tussen long en short bli­jft belan­grijk de komende peri­ode maar dan op duidelijke momenten, deze komende peri­ode kri­j­gen we nog genoeg kansen. Doe nu mee met deze nieuwe proef aan­bied­ing, die loopt tot 1 SEP­TEM­BER voor €39 ofwel met een mooie kort­ing !! (Voor Polleke €49 tot 1 SEP­TEM­BER 2021) … Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop of

Schri­jf u in voor Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 SEPTEMBER)

Schri­jf u in voor Index Trad­ing (€39 tot 1 SEPTEMBER)

Schri­jf u in voor Guy Trad­ing (€39 tot 1 SEPTEMBER)

Schri­jf u in voor Polleke Trad­ing (€49 tot 1 SEPTEMBER)

Schri­jf u in voor de Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 SEPTEMBER)

Schri­jf u in voor COM­BI TRAD­ING (€79 tot SEP­TEM­BER)

Hieron­der de resul­tat­en deze maand (juni) en dit jaar (2021) …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.