Beursdagboek Trader Guy 14 oktober 2021, 08:40

...

AEX dicht bij het 50-MA, nieuwe test van de bodems voorkomen

14 oktober 2021, 08:40 | Trader Guy | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Gis­teren een sessie met wat diver­gen­tie tussen de sec­toren, zo deed de tech het goed ter­wi­jl de meer tra­di­tionele sec­toren achter bleven. Zelfs JP Mor­gan moest inlev­eren na toch goeie cijfers, van­daag komen er meer banken met cijfers. Europa kende wel een sterke sessie, de AEX won 6 pun­ten ter­wi­jl de DAX 100 pun­ten hoger sluit. Van­mor­gen staan de futures hoger ter­wi­jl ook Azië hoger sluit vanmorgen.Update don­derdag 14 okto­ber:
Ik merk wel dat er ver­be­ter­ing komt, de SOX die ook her­stelt zakt niet onder de 3‑dubbele bodem ter­wi­jl de Nas­daq los lijkt te komen van de ste­vige trend omlaag. We zijn er nog niet maar met de cijfers die eraan komen kan de markt zich wel eens her­pakken. Let wel, alles bli­jft nog te hoog gewaardeerd maar aan de andere kant lonken die top­pen ook nog om opnieuw getest te wor­den. Let vooral ook op de Dow Trans­port en de Rus­sel 2000 die zich aan het her­pakken zijn, niet onbe­lan­grijk voor de rest van de markt want bei­de indices staan weer boven hun 50-daags gemid­delde. Eerder ver­loren deze indices als eerste de macht over dat 50-MA en hebben een slechte fase achter zich gelaten.

De markt bli­jft nu vooral zoeken naar hou­vast en vooral naar de richt­ing voor de komende peri­ode richt­ing ofwel het einde van het jaar merken we, aan volatiliteit is er nog steeds geen gebrek. Het bli­jft nu vooral wacht­en tot de rust wat terug­keert. We bli­jven dan ook uitk­ijken naar de de 3e kwartaal­ci­jfers die bek­end wor­den gemaakt en dan vooral de bank aan­de­len. Van­daag (don­derdag) komen er weer wat banken met hun cijfers waaron­der Bank of Amer­i­ca, Cit­i­group, Mor­gan Stan­ley en Wells Far­go, mor­gen is Gold­man Sachs er nog met ook Dow com­po­nent Honeywell.

In Europa zien we dan wel een sterke sessie, de AEX wist vooral door ASML dat €15 hoger sluit 6 pun­ten winst te boeken, Shell en ING deden deze keer niet mee en ver­loren wat. De AEX tikt wel weer bij­na het 50-daags gemid­delde aan, nog een paar pun­ten te gaan. De DAX ging er met 100 pun­ten op voor­ruit wat wil zeggen dat de index los aan het ger­ak­en is van die verve­lende 15.000 pun­ten grens. Om wat meer gerust te ger­ak­en moet er wel nog wat bij, denk aan de 15.50015.550 pun­ten want dan ziet het er veel beter uit.

Wat we nu zien is wat meer posi­tief dan eerder deze week en vorige week, belan­grijk daar­bij is dat de top­zone van vorige week werd bereikt bij enkele indices maar dat de bodem­zone niet werd opge­zocht. Als de markt door weet te trekken ziet het er wel heel wat beter uit dan pak­weg een week geleden.

Mij via Twit­ter vol­gen? Ga naar @USMarkets of https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets<…

Eerste posi­ties okto­ber vorige week met winst ges­loten:
Er lopen sinds maandag wat kleine posi­ties na dat de long posi­ties afgelopen don­derdag met een mooie winst wer­den ges­loten. U kunt de posi­ties nog opne­men door lid te wor­den via de aanbieding.

Schri­jf u nu in via de aan­bied­ing tot 1 DECEM­BER voor €35. Ga meteen naar onze trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… en schri­jf u in …

Mark­toverzicht:
Via het mark­toverzicht zien we ver­be­ter­ing, belan­grijk is ook dat de SOX index de bodem­zone wist te verdedi­gen, de index komt er van los maar moet de draai wel zien door te zetten. Verder zien we de AEX richt­ing het 50-MA oplopen ter­wi­jl de DAX loskomt van de range 15.00015.200 pun­ten. De Dow Jones her­pakt zich op slot­ba­sis van een matige start ter­wi­jl de Nas­daq ook lijkt te draaien. Nog­maals, de komende sessies wor­den belangrijk.

Dow Jones:
De Dow Jones moet eerst door het 50-MA zien te ger­ak­en dat rond de 34.870 pun­ten uitkomt, na enkele keren deze weer­stand te testen blijkt dat voor­lop­ig nog te zwaar. Net daar­boven zien we weer­stand rond de 35.000 pun­ten. Let nu dus vooral op dat 50-MA samen met de 35.000 pun­ten. Mocht de markt na een sterke sessie boven deze zone 34.87035.000 pun­ten ger­ak­en richt­en we ons daar­na op de 35.250 en de 35.500 pun­ten. Zoals we merken na 3 pogin­gen om door te breken bli­jft het een moeil­ijke zone.

Ste­un nu eerst de 34.250 pun­ten en lat­er de bodem­zone ron­dom de 33.750 pun­ten. Die 33.750 pun­ten wordt dan wel heel belan­grijk als steun.

AEX index:
De AEX kan voor­lop­ig de ste­un­zone 770 – 772 pun­ten goed verdedi­gen en loopt weer op richt­ing het 50-MA. Het 50-MA komt nu uit rond de 781 pun­ten. Lat­er zien we weer­stand rond de 790 pun­ten en de bek­ende top­zone tussen de 800 en de 805 punten.

Ste­un nu eerst de zone 770 – 772 pun­ten met daar snel onder de 760 – 762 pun­ten. Verder ste­un rond de 755 en de 751 pun­ten waar de index vorige week woens­dag de bodem neerzette. Het is nu afwacht­en of de AEX zich nu verder kan her­pakken, mogelijk kan de bodem er al staan na dat de ste­un­zone aan de onderkant werd getest vorige week. 

Veel zal natu­urlijk afhangen van wat Wall Street gaat doen en dan vooral de tech sec­toren omdat de AEX behoor­lijk afhanke­lijk bli­jft voor de AEX, vol­gende week komt ASML met cijfers.

DAX index:
De DAX her­pakt zich goed na de dip van vorige week don­derdag tot ver onder de 15.000 pun­ten waar de index zelfs even onder het 200-daags gemid­delde dook. We zien de index nu uitkomen rond de 15.250 pun­ten waar­door de weg hele­maal open ligt richt­ing eerst de 15.300 en daar­na richt­ing de 15.50015.550 pun­ten waar de eerste zware weer­stand wacht. Lat­er zien we het 50-daags gemid­delde dat rond de 15.610 pun­ten uitkomt.

Ste­un nu het 200-MA dat rond de 15.070 pun­ten uitkomt, lat­er zien we de bodem van vorige week woens­dag rond de 14.800 en de 14.400 pun­ten als steun.

Nas­daq Com­pos­ite:
De Nas­daq her­pakt zich goed na een winst van 105 pun­ten en na de test van de ste­un op 14.400 pun­ten. We zien nu weer­stand rond de 14.600 en rond de 14.800 pun­ten. Bij een verdere sti­jging kan de index zich snel weer op de 15.000 pun­ten richten.

Ste­un zien we eerst rond de 14.45014.475 pun­ten, lat­er de 14.400 en uit­er­aard die ste­vige en zeer belan­grijke ste­un rond de 14.200 punten.

Overzicht resul­taat sep­tem­ber en dit jaar (2021):
We bli­jven vooral rustig te werk gaan en zoeken naar kansen bij de indices om posi­ties op te nemen waar er zich mogelijkhe­den voor­doen. Er lopen sinds maandag weer wat kleine posi­ties, die kunt u nog opne­men uiteraard.

Om mee te doen met de nieuwe posi­ties kan dat via het proe­fabon­nement tot 1 decem­ber en voor €35. Deze maand en dit jaar staan we in ieder geval op een mooie winst en dat in een moeil­ijke markt. Wat ik doe is vooral tijd nemen en de rust bewaren, er komen dus weer mooie kansen aan.

Schri­jf u nu in via de nieuwe aan­bied­ing en dat is tot 1 DECEM­BER voor €35. Ga meteen naar onze trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… en schri­jf u in voor deze mooie aanbieding …

Overzicht resul­tat­en okto­ber en dit jaar (2021)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.