Beursdagboek Trader Guy 27 mei 2020, 07:41

...

Hogere futures, uitkijken naar FED en economische cijfers

27 mei 2020, 07:41 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Wat me opvalt is dat velen plots posi­tief naar de markt begin­nen te kijken, op zich begri­jp ik dat wel want we zit­ten ook in een fase waar het meren­deel er wat geruster op wordt en zo de realiteit voor een tijd­je uit het oog kan ver­liezen. De ramen blinken als nooit tevoren, wat er achter de ramen zit weet nie­mand want het zit er vol met klus­jes­man­nen en schoon­mak­ers die de boel aan het ver­bouwen zijn (cen­trale banken), dus het moet nog maar blijken of dit helpt zodra de winkel weer open gaat.



In ieder geval zal Q2 nog slecht wor­den, dat kan ook niet anders, al hebben we de maand juni nog waar men heel veel weer open zal mogen doen en dat zowat over­al. Hier in Europa zijn we er al volop mee bezig. Maar nog­maals, wat is de schade die werd aan­gericht en vooral hoe lang zal het duren voor dat we weer zit­ten op het niveau van voor de lock­down? Het is afwacht­en, in de VS neemt men al heel veel hooi op de vork, dat is een feit, de Dow Jones sluit net niet boven de 25.000 pun­ten maar stond er vri­jwel de gehele sessie wel boven …

De AEX had het wat moeil­ijk­er gis­teren, de index sloot zelfs lager bij het geweld wat we op Wall Street hebben gezien, de DAX bli­jft wel zeer sterk liggen en gaat over de 11.500 van­mor­gen via de futures. De beweg­in­gen die we elke mor­gen zien bij de futures zijn trouwens vreemd, het lijkt erop dat men de markt makke­lijk 1% hoger weet te zetten zon­der dat er belan­grijke zak­en naar buiten komen. Toch iets om in de gat­en te houden als er weer een zwaar wegend negatief feit naar buiten komt. Denk aan een tegen­val­lende opstart van de economie, of aan de strubbelin­gen tussen de VS en Chi­na die weer aan­wakkeren en vooral tegen­val­lende resul­tat­en van bedri­jven die het hoe dan ook moeil­ijk hebben in deze fase. Alle­maal zak­en om reken­ing mee te houden al lijkt het erop dat er niks aan de hand is …

We bek­ijken van­daag maar weer eens wat de mark­ten gaan doen, gis­teren in ieder geval tij­dens de laat­ste fase win­st­ne­min­gen, de Nas­daq kon zelfs maar amper in het groen sluiten ter­wi­jl de index even op meer dan 2% winst stond. Er vol­gt hoe dan ook een cor­rec­tie op de laat­ste run omhoog, 2 – 3% kan er makke­lijk vanaf, het is dan afwacht­en hoe het ver­volg wordt …

Verder bli­jf ik uitk­ijken naar kansen, zit ik na wat aan­passin­gen in de markt op meerdere indices en bij de Aan­de­len porte­feuille en Guy Trad­ing ook in wat aan­de­len. Wie de posi­ties nog wil opne­men kan dat doen door lid te wor­den … Er loopt een aan­bied­ing tot 1 augus­tus voor €39 … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »