Beursdagboek Trader Guy 14 oktober 2020, 08:23

...

Nasdaq begint forse uitslagen te genereren, opletten dus

14 oktober 2020, 08:23 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

De markt bli­jft voor­lop­ig hangen rond de top­pen van de afgelopen dagen, alleen de Dow en de SP 500 lieten wat liggen gis­teren. Wel zien we dat de uit­sla­gen grot­er wor­den en dan vooral bij de tech­nolo­gie ofwel bei­de Nas­daq indices. Ze ver­loren gis­teren wel wat maar amper in vergelijk­ing met de Dow Jones. Europa liet dan wel weer wat dal­ing zien, behalve de AEX sloot alles wat lager.De AEX ver­loor vooral niet door ASML dat fors hoger sloot, het bedri­jf kwam met cijfers van­mor­gen en die waren beter dan verwacht. We moeten van­daag kijken wat ASML zal doen, de koers was de afgelopen dagen al fors opgelopen zodat er wel eens win­st­ne­min­gen kun­nen komen.

Beleg­gers kre­gen gis­teren al wat kwartaal­ci­jfers bin­nen van onder andere . JPMor­gan dat negatief sloot (-1,7%) al waren de cijfers wat beter dan werd verwacht. Ook Cit­i­group werd na de cijfers min­der waard, het aan­deel ver­loor 5% gis­teren. Black­Rock daar­ente­gen kon winst boeken na de cijfers, het aan­deel liep met bij­na 4% op na dat bek­end werd dat het belegd ver­mo­gen verder steeg nieuwe hoogtes.

Apple kwam met een nieuwe lijn iPhones die geschikt zijn voor het nieuw­ste 5G-netwerk en kwam ook met wat nieuwe pro­ducten zoals de iPhone MINI en een nieuwe slimme speak­er thuis. Opval­lend is dat Apple geen oort­jes of oplad­er meer zal lev­eren bij de nieuwe iPhones, dat is een kli­maa­tini­ti­atief, luidt het. De koers van Apple daalde dins­dag met 2,7% na de ste­vige plus van maandag toen het aan­deel nog met ruim 6% opliep. 

Verder weinig nieuws te melden alleen dat de mark­ten volatiel bli­jven momenteel en dat de waarderin­gen zo verder oplopen en dus veel te hoog staan. Let wel, dan op Wall Street en vooral bij meerdere sec­toren, het is niet zo dat alle aan­de­len of sec­toren te hoog staan. De bek­ende Tech reuzen uit­er­aard net als meerdere Bio-tech en Phar­ma bedri­jven die op het wel of geen vac­cin forse uit­sla­gen lat­en zien op hoop dat ze met iets komen. De markt bli­jft wel kwets­baar nu Wall Street en Main Street steeds verder uit elka­ar komen te liggen. Bli­jf oplet­ten, een grote move omlaag zit eraan te komen als we alles goed evalueren.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €29 tot 1 DECEM­BER:
We zit­ten in de markt met wat posi­ties, die kunt u nog aankopen van­daag door lid te wor­den. De markt bli­jft wel nog even te moeil­ijk om met grotere posi­ties te werken dus bli­jven we met kleine aan­tallen werken tot na de verkiezin­gen in de VS. De volatiliteit is wel ste­vig genoeg om ook met kleine posi­ties te werken het­geen we aan bei­de kan­ten merken. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar wel bli­jf ik zeer alert in deze markt en moeten we waar het kan geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 DECEM­BER voor €29, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen.

Schri­jf u in via https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Overzicht slot­standen dinsdag …Tot snel,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »