Beursdagboek Trader Guy 17 oktober 2020, 10:40

...

Weekend update: Europa hoger, Wall Street vlak tot iets lager

17 oktober 2020, 10:40 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De Dow Jones won vri­jdag 112 pun­ten +0,4%, en sloot de week af op 28.606 pun­ten, de SP 500 index bleef vlak met een min­i­male winst van 0,5 pun­ten om de week af te sluiten op 3.484 pun­ten. De Nas­daq Com­pos­ite Index ver­loor 42 pun­ten, de Nas­daq 100 moest met 46 pun­ten terug, bei­den ver­loren 0,4%. Richt­ing het slot werd er winst genomen op de belan­grijke indices, de Dow bleef wel in de plus, de rest amper of juist niet.Op week­ba­sis zien we wel over­al plussen staan, de Dow Jones won 0,1%, de SP 500 index won 0,2% en deden dus niet zoveel. De Nas­daq won dan weer 0,8% ter­wi­jl de Nas­daq 100 er met 1,1% op vooruit ging bekeken over de gehele week. De SOX index (halfgelei­ders) bleef nage­noeg onveran­derd ter­wi­jl de Dow Trans­port een klein ver­lies laat zien van 0,2%.

Wall Street rond de week dus matig af met weinig veran­der­ing ten opzichte van de vorige week. De sessie van afgelopen maandag zette eigen­lijk de toon en een klein deel van die winst bleef dus staan, de rest van de week was niet zoveel bij­zon­ders waar men vooral keek naar het gedoe ron­dom het ste­un­pakket dat er maar niet komt. Ook vri­jdag werd er weer een voors­tel van tafel geveegd en dat von­den beleg­gers niet leuk merken we. 

Wel lat­en veel indices zo weer een 3e week na elka­ar winst zien ter­wi­jl de Nas­daq al voor de 4e week na elka­ar een plus laat zien. Ook is het zo dat de indices op Wall Street dicht bij hun top uitkomen en zich ruim boven hun 20- en 50-daags gemid­delde bevin­den nu. Dicht bij de top en ver boven hun belan­grijke MA’s kan voor een verdere sti­jging zor­gen tot min­i­maal die record­standen. We gaan het zien de komende week op Wall Street …

Wat betre­ft Europa zien we ook niet veel bij­zon­ders op week­ba­sis, vri­jdag was een sterke dag maar over de gehele week bekeken moesten we hier negatief afs­luiten. De AEX kon door de sessie van vri­jdag nog 1 punt hoger afs­luiten op week­ba­sis maar de DAX ver­loor 140 pun­ten (-1,1%). De Franse CAC 40 ver­loor 10 pun­ten (-0,22%). Geen grote uit­sla­gen op week­ba­sis maar er zat­en wel dagen tussen met grote intra­day beweg­in­gen. Ook Europa staat nu op of net boven het 20- en 50-daags gemid­delde wat voor ste­un kan zor­gen de komende week. We gaan het zien, er is nog niet veel aan de hand zolang Wall Street een poging aan het onderne­men is om de top­zone ofwel de hoog­ste standen ooit op te gaan zoeken.

Kijk ik even naar wat indi­vidu­ele aan­de­len dan zien we dat Boe­ing met 2% opliep door dat de Europese toezichthoud­er voor de lucht­vaart de Boe­ing 737 MAX weer zal toe­lat­en te vliegen vanaf eind dit jaar. en mag deze voor het eind van het jaar waarschi­jn­lijk weer vliegen. daar tegen­over staan de tegen­val­lende kwartaal­ci­jfers van Schlum­berg­er wat geen Dow fonds is, het aan­deel ver­loor vri­jdag ruim 9%. Het bedri­jf maakt ver­lies en de omzet was lager dan verwacht.

Voor­beurs wer­den er mee­val­lende cijfers over de detail­han­del bek­end gemaakt in de VS en die cijfers waren veel beter dan werd verwacht. De indus­triële pro­duc­tie daalde daar­ente­gen wat. Verder zien we dat een vat Brent olie iets lager werd ver­han­deld, het goud bli­jft in de buurt van de 1900 dol­lar hangen voor een Troy Ounce. De euro zien we rond de 1,172 dol­lar uitkomen richt­ing het weekend. 

Vol­gende week weer kansen om op te han­de­len, we zit­ten al met wat kleine posi­ties in de markt, u kunt uit­er­aard nog mee. Mogelijk neem ik er nog 1 of 2 posi­ties bij maandag of dins­dag. Mee­doen kan door lid te wor­den via de aan­bied­ing die u hieron­der ziet …

US Mar­kets Trad­ing nu voor €29 tot 1 DECEM­BER:
Don­derdag wer­den er wat shorts ges­loten en rond de bodem heb ik dan lat­er op de dag wat long posi­ties aangekocht, die kunt u nog aankopen uit­er­aard als u lid wordt via de spe­cial aan­bied­ing, de details staan in de Trader­shop op de site.

De markt bli­jft wel nog even te moeil­ijk om met grotere posi­ties te werken dus bli­jven we met kleine aan­tallen han­de­len in ieder geval tot na de verkiezin­gen in de VS. De volatiliteit bli­jft aan­wezig om ook met kleine posi­ties te kun­nen werken wat we dus ook doen. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar ik bli­jf zeer alert in deze markt en waar het kan moeten we geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu nog tot het week­end via de spe­ciale aan­bied­ing die u lid maakt tot 1 DECEM­BER en dat voor slechts €29, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen.

Schri­jf u in via https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot snel,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »