Beursdagboek Trader Guy 16 oktober 2020, 07:46

...

Even redelijk diep in het rood, daarna herstel op Wall Street

16 oktober 2020, 07:46 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Wall Street kon het redelijk grote ver­lies aan het begin van de sessie bij­na hele­maal weg­w­erken. Vooral de twi­jfels en onzek­er­he­den ron­dom de banken­sec­tor zorgde eerst voor win­st­ne­min­gen maar bericht­en dat de vooruitzicht­en wel mee zullen vallen lat­er deed beleg­gers goed en er werd weer gekocht.Aan de andere kant melden enkele grote beleg­gers die al jaren hun sporen hebben ver­di­end dat de nieuwe en vaak onwe­tende traders totaal niet weten wat ze doen en waar ze mee bezig zijn maar samen wel de koersen fors doen exploderen. Ze richt­en zich vooral op de dure en grote tech bedri­jven het­geen alge­meen bek­end is. Daar­voor waarschuw ikzelf ook al een geruime tijd en dat kri­jgt hoe dan ook nog een staart­je lat­er, voor­lop­ig hebben ze nog de wind mee en dat kan een tijd duren weten we uit het verleden. Het is en bli­jft wacht­en op de grote cor­rec­tie die er hoe dan ook zal komen.

De tegen­vallers gis­teren (don­derdag) waren dat er opnieuw meer ste­un aan­vra­gen kwa­men in de VS, het valt op dat de werkgele­gen­heid bli­jft tegen­vallen door de pan­demie. Er waren weer meer aan­vra­gen naar een uitk­er­ing dan werd verwacht. Trump bli­jft dan wel roepen dat er geen enkele pres­i­dent is geweest die meer banen schep­te dan hij maar daar­bij zegt hij nooit dat er eerder dit jaar miljoe­nen werk­lozen bij zijn gekomen na de uit­braak van de cri­sis. Trump zei dan weer in een inter­view bij Fox, de enige zen­der die naar zijn pijpen danst, voor­stander te zijn van omvan­grijkere ste­un dan het­geen hij eerder voorstelde alleen kri­jgt hij zijn achter­ban niet mee deze keer. Ze zien de bui al hangen dat hij het niet zal halen op 3 novem­ber. Daar­ente­gen zei de lei­der in het Huis van Afgevaardig­den Nan­cy Pelosi dat een ste­un­pakket hoe dan ook niet meer kan wacht­en tot in jan­u­ari waar de nieuwe pres­i­dent het voor het zeggen krijgt.

Hoe dan ook, de mark­ten bli­jven zoeken naar hou­vast, dansen tussen opti­misme en pes­simisme met grote uit­sla­gen. Dat hebben we deze week weer kun­nen zien met grote plussen en daar­tussen ook forse dalin­gen. We let­ten vooral op de lei­ders in de markt, de tech aan­de­len die het na de explosieve sti­jging nu even moeil­ijk­er kri­j­gen. We kijken niet meer op met beweg­in­gen van 5 tot 10% bij deze aan­de­len, dan heb ik het over Ama­zon, Apple, Alpha­bet, Face­book, Tes­la en Net­flix maar ook Nvidia en ASML lat­en dit soort beweg­in­gen zien momenteel. 

Beleg­gers weten het even niet meer en kopen of verkopen op elke golf die voor­bij komt. De AEX en de DAX moesten even terug tot het 50-MA, de indices op Wall Street staan daar nog een eind­je boven na de ral­ly van vorige week en afgelopen maandag. Ik ben zeer benieuwd hoe de markt verder zal ver­lopen. We gaan het week­end in en het is nu de vraag is of we weer net zoals 9 op de 10 keer een groene maandag gaan kri­j­gen? We bli­jven rustig, wacht­en op de kansen die zich voor­doen en bli­jven werken met kleine posities …

US Mar­kets Trad­ing nu voor €29 tot 1 DECEM­BER:
Gis­teren wat shorts kun­nen sluiten en rond de bodem wat long posi­ties aangekocht, die kunt u nog aankopen uit­er­aard als u lid wordt via de spe­cial aan­bied­ing, de details staan in de Trader­shop op de site. 

De markt bli­jft wel nog even te moeil­ijk om met grotere posi­ties te werken dus bli­jven we met kleine aan­tallen han­de­len in ieder geval tot na de verkiezin­gen in de VS. De volatiliteit bli­jft aan­wezig om ook met kleine posi­ties te kun­nen werken wat we dus ook doen. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar ik bli­jf zeer alert in deze markt en waar het kan moeten we geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu nog tot het week­end via de spe­ciale aan­bied­ing die u lid maakt tot 1 DECEM­BER en dat voor slechts €29, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen.

Schri­jf u in via https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshopTot snel,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »