Beursdagboek Trader Guy 12 oktober 2020, 08:26

...

Week start ook deze keer hoger

12 oktober 2020, 08:26 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Des­on­danks nieuwe twi­jfels ron­dom het ste­un­pakket in de VS, de komende kwartaal­ci­jfers, het opnieuw volop aan­wezige COVID-19 virus en de economie die in zwaar weer bli­jft hangen zien we dat de mark­ten ook deze week wat hoger zullen opstarten. Er zal in ieder geval een GAP omhoog staan bij de open­ing zo te zien, de indices lopen nog wat verder van het 50-daags gemid­delde weg waar we de voor­bi­je weken rond bleven draaien.Aan de andere kant denk ik wel dat we heel dicht bij een draaipunt komen nu. Vooral Wall Street komt in een zone waar beleg­gers snel van richt­ing kun­nen wis­se­len, naar omlaag dus … Kijk ik naar de AEX dan zien we rond de 570 – 572 pun­ten een zware weer­stand, ook bij de DAX ligt er rond de huidi­ge stand een zware weer­stand maar de DAX bleef eind vorige week wel achter op de rest.

Vorige week was er al de nodi­ge volatiliteit en wis­ten de indices vri­jwel alle­maal hoger te sluiten, Wall Street kwam dan ook het best voor de dag. Op Wall Street dus grotere plussen dan hier in Europa en dat bli­jft dan vooral door de hoop op een nieuw ste­un­pakket waar men het nog niet over eens is. De grote vraag is of dat er snel aan zit te komen met de verkiezin­gen die er snel aan zit­ten te komen en waar Trump steeds verder achter komt te liggen in de peilin­gen. Het lijkt nu zo goed als zek­er dat Biden de win­naar wordt begin vol­gende maand, zelfs de Repub­likeinen geloven er niet meer in. Trump lijkt totaal aan het ontsporen bij zijn pub­lieke optre­dens, hij belt vri­jwel elke dag met FOX News, wat in de VS de enige zen­der die hij nog naar zijn hand kan zetten om dan Biden weer zwart te mak­en en om daar nog meer onzin uit te kra­men waar­bij 8 van de 10 pun­ten die hij aan­haalt niet waar blijken te zijn.

Het bli­jft hoe dan ook moeil­ijk alle­maal en we moeten het ver­volg afwacht­en de komende weken. We kri­j­gen er ook nog de bedri­jf­s­ci­jfers bij vanaf de komende week, enkele grote banken pre­sen­teren alvast met hun 3e kwartaalcijfers …

Overzicht belan­grijke indices vorige week:
Op week­ba­sis zien we dat de Dow Jones maar lief­st 904 pun­ten hoger sluit (+3,3%) ter­wi­jl de SP 500 met 129 pun­ten winst sluit (+3,85%). De Nas­daq won na een sterke eind­sprint 505 pun­ten (+4,6%), de Nas­daq 100 sluit de week 470 pun­ten (+4,2%) hoger af. De Dow Trans­port lag er heel sterk bij, daar zien we een week­winst van 565 pun­ten (+5%). De Semi-con­duc­tor index won dan weer 177 pun­ten ofwel 8% en zet zo een nieuwe hoog­ste stand ooit neer.

Europa kende ook een sterke week met de AEX die er 14 pun­ten op vooruit ging (+2,5%), de DAX won de afgelopen week 362 pun­ten (+2,85%). De Franse CAC 40 won 122 pun­ten (+2,5%).

US Mar­kets Trad­ing nu voor €29 tot 1 DECEM­BER:
We zit­ten in de markt met wat posi­ties, die kunt u nog aankopen van­daag door lid te wor­den. De markt bli­jft wel nog even te moeil­ijk om met grotere posi­ties te werken dus bli­jven we met kleine aan­tallen werken tot na de verkiezin­gen in de VS. De volatiliteit is wel ste­vig genoeg om ook met kleine posi­ties te werken het­geen we aan bei­de kan­ten merken. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar wel bli­jf ik zeer alert in deze markt en moeten we waar het kan geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 DECEM­BER voor €29, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen.

Schri­jf u in via https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshopTot snel,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.