Beursdagboek Trader Guy 6 januari 2021, 08:03

...

Markt blijft volatiel, dat kan voor grote uitslagen zorgen

6 januari 2021, 08:03 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

De markt is behoor­lijk volatiel momenteel en dat komt natu­urlijk door de verkiezin­gen in Geor­gia die nogal span­nend is op dit moment. Het is een nipte race tussen de Democ­ra­t­en en de Repub­likeinen zodat men nog niet weet wie er gaat win­nen. Gis­teren leek het er nog op dat de repub­likeinen de meerder­heid zouden houden, van­mor­gen is het met bij­na alle stem­men geteld zo dat men op 50 – 50 zit. Voor de poli­tiek is dat wel een prob­leem want zo kan Biden net wel of net niet alle macht kri­j­gen als President.Gis­teren lag de markt er opnieuw volatiel bij, alles wist nog posi­tief af te sluiten maar de futures staan van­mor­gen weer in de min en dan vooral de Nas­daq future die het moeil­ijk kri­jgt met meer dan 100 pun­ten lager. We gaan in de loop van de dag wel zien welke kant het zal opgaan. Gis­teren heb ik de posi­ties in ieder geval ges­loten op de laag­ste stand van de dag, het waren short posi­ties die maandag rond de top wer­den opgenomen. Ook heb ik maandag al een long posi­tie met wat winst afges­loten zodat we het jaar in ieder geval zijn opges­tart. Er komen nieuwe posi­ties aan maar ik wil dat niet te snel gaan doen, eerst even kijken wat de markt van plan is van­daag, er is tijd genoeg en de mark­ten bli­jven nog in bei­de richtin­gen bewegen.

U kunt mij en dus @USMarkets uit­er­aard ook vol­gen via onze Twit­ter account, ga naar … https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets waar ik tussen­ti­jds wat charts over de markt en sen­ti­ment plaats, ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

We zien wel dat er opnieuw ver­schil zit tussen de tech­nolo­gie en de tra­di­tionele aan­de­len, gis­teren was dat ook al zo. De olie aan­de­len lagen er sterk bij deze keer maar ook de banken deden het redelijk. Kijk ik naar de AEX dan zie ik Shell ruim 7% hoger, maar ook Just Eat Take­away en ABN Amro zit­ten ook aan de win­nende kant. Wat banken doen het goed door dat de rente wat oploopt in de VS. Philips, DSM en Adyen ver­liezen. Op Wall Street zijn de win­naars opnieuw Tes­la maar ook Boe­ing dat maandag nog fors ver­loor en Dow Inc. samen met Chevron. Dat zet de Dow Jones 167 pun­ten hoger, de Nas­daq won 120 pun­ten gis­teren. De AEX die het in tegen­stelling tot de DAX ook goed deed won 2,6 pun­ten, de DAX ver­loor gis­teren 75 pun­ten. Een markt die er toch verdeeld bijligt, dat maakt het dan ook zo moeil­ijk momenteel om ergens wat langer in te bli­jven. We ken­nen natu­urlijk ook de sit­u­atie van de markt, gevaar­lijk hoog met waarderin­gen die de pan uit rijzen.

Dan zijn er nog de nieuwe lock­downs in Europa maar ook in de VS moeten ze weer wat doen. Er is een vac­cin, er zijn er meerdere, maar hoe lang zal het wel niet duren voor iedereen er een­t­je kri­jgt? En dat ter­wi­jl men het maar niet onder con­t­role kri­jgt alle­maal, Ned­er­land zal langer dicht bli­jven dan de vooropgestelde datum 19 jan­u­ari, in Duit­s­land is die peri­ode al ver­lengd naar het einde van deze maand, het VK gaat dicht tot diep in feb­ru­ari, New York is er ook mee bezig om een lock­down in te voeren. Kor­tom de economis­che malaise kan nog een tijd aan­houden en het is de vraag hoe de con­sument zich zal gedra­gen eens het alle­maal wel weer mag? We gaan het zien, we kun­nen er toch niet veel aan veran­deren en we moeten de tijd maar uitzitten.

Lagere futures dus van­mor­gen bij de tech­nolo­gie, de Dow en de DAX staan wel wat in de plus. Het lijkt er dus op dat men de winst wil nemen bij de dure tech aan­de­len en naar kansen zoekt bij de meer tra­di­tionele aan­de­len die met een lagere waarder­ing zit­ten zoals Shell hier bij de AEX. Wel kan de sessie zoals ik al aan­gaf volatiel wor­den, ik her­haal dat ik het rustig zal beo­orde­len en mogelijk op een top of bodem (ste­un-weer­stand) wat zal doen.

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.2315 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 54 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1948 dol­lar staat.

Strate­gis­che posi­ties:
Rond de bodem wer­den de short posi­ties gis­teren al ges­loten, er loopt nu even niets maar er komen snel weer nieuwe mogelijkhe­den. Zodra u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u alles inzien via onze Trader­shop op de web­site. We gaan in ieder geval met de markt mee, wat ik verwacht is dat de markt volatiel zal bli­jven, ook dit jaar zullen we moeten schake­len tussen long en short.

Maak nu gebruik van de proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 MAART 2021 … Polleke €49 tot 1 MAART 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Index Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MAART)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MAART)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MAART)

Tussen­stand deze maand jan­u­ari 2021:


Resul­taat afgelopen maand decem­ber 2020:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.