Beursdagboek Trader Guy 7 januari 2021, 08:28

...

Capitol bestorming, overwinning democraten en beurs omhoog

7 januari 2021, 08:28 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Gis­teren een vreemde dag in de VS, Trump stu­urt zijn aan­hang­ers het Capi­tol in, nooit eerder zoi­ets meege­maakt. Aan de andere kant halen de Democ­ra­t­en de 2 zetels bin­nen in de Senaat zodat Biden nu alle macht kri­jgt. En Twit­ter blok­keerde de account van Trump, dat zijn de belan­grijke pun­ten die de dag van gis­teren samenvatten.Aan de andere kant speelt het virus nog parten uit­er­aard, we gaan hier in Ned­er­land 2 weken langer op slot ter­wi­jl elders COVID nog steeds het lev­en bli­jft beheersen.

De markt trekt er zich amper wat van aan en stoomt via een poging tot uit­braak door omhoog, we zit­ten nu over­al weer hele­maal aan de bovenkant van de oplopende WIG. Als het ver­loop zo gaat als de afgelopen peri­ode zou er nu weer een terug­val moeten komen. Wel staan de futures weer hoger van­mor­gen, tussen de 0,5 en 1% op Wall Street waar de Nas­daq het ver­lies van gis­teren aan het inhalen is. De DAX future staat bij­na op 14.000 pun­ten, nog een goeie 50 pun­ten te gaan, we zijn zeer benieuwd of de DAX daar boven gaat ger­ak­en lat­er vandaag?

Men trekt zich voor­lop­ig dus weinig aan van de grote onrust in Wash­ing­ton. Er wordt nu volop ingezet dat pres­i­dent Joe Biden met een omvan­grijk ste­un­pakket zal komen om de Amerikaanse economie uit de malaise te trekken. Nog maar weer een item om in de gat­en te houden en dat zorgt momenteel voor het hernieuwde opti­misme op de Wall Street.

Verder kre­gen we gis­teren voor het eerst dit jaar een blik op de arbei­ds­markt, ADP loon­stook ver­w­erk­er gaf aan dat er in decem­ber 123.000 banen verd­we­nen en dat valt dan weer tegen. 

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.232 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 54,75 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1928 dol­lar staat.

Strate­gis­che posi­ties:
Er lopen wat posi­ties sinds gis­teren, zodra u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u alles inzien via onze Trader­shop op de web­site. We proberen in ieder geval met de markt mee te gaan, wat ik verwacht is dat de markt volatiel zal bli­jven, ook dit jaar zullen we moeten schake­len tussen long en short.

Maak nu gebruik van de proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 MAART 2021 … Polleke €49 tot 1 MAART 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Index Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MAART)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MAART)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MAART)

Tussen­stand deze maand jan­u­ari 2021:


Resul­taat afgelopen maand decem­ber 2020:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.