Beursdagboek Trader Guy 4 maart 2021, 08:30

...

Oplopende rente en tech aandelen, gaat niet samen merken we

4 maart 2021, 08:30 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Maandag een sterke markt, daar­na weer omlaag met vooral de Nas­daq die gis­teren weer fors onderuit ging en 361 pun­ten ver­loor. Zo komen de tech indices opnieuw onder hun 50-MA terecht en zien we dat de bodem van dit jaar zelfs wordt opge­zocht. Dat is zow­el het geval bij de Nas­daq Com­pos­ite als bij de Nas­daq 100. De SP 500 vol­gt ges­taag mee maar kon nog net ste­un vin­den op het 50-daags gemiddelde.De Dow Jones en de Dow Trans­port beperken voor­lop­ig de schade nog, de hoof­dreden is dezelfde als vorige week, de rente op oblig­aties lopen weer op in de VS. Nog niet tot waar ze vorige week uitk­wa­men maar het scheelt niet veel meer. Verder zit het poli­tiek nog niet hele­maal goed in de VS, denk aan het ste­un­pakket dat al vanaf vorig jaar onder de hamer ligt maar er nog steeds niet is, het gaat om een zeer fors bedrag van 1,9 biljoen dol­lar. Velen zeggen dat het de inflatie zal aan­wakkeren samen met het­geen de FED doet wat betre­ft het opkopen van oblig­aties en aangeeft dat het alle­maal wel mee­valt al denken beleg­gers daar duidelijk anders over merken we.

De dag na dat de Dow Jones zijn beste dag liet zien sinds 9 novem­ber en de Nas­daq de beste dag sinds 4 novem­ber kun­nen we niet veel anders con­clud­eren dat elke dag deze week wel volatiel was tot nu toe, 1 keer fors omhoog en daar­na 2 keer fors omlaag op Wall Street, enfin de tech indices dan wel te ver­staan. De dal­ing valt vooral op bij de TOP8 aan­de­len die in de uitverkoop gaan. 

In Europa zien we dat niet tot nu toe, vooral de DAX bli­jft sterk liggen maar dat komt door dat de samen­stelling lijkt op die van de Dow Jones, veel indus­trie sec­toren samen met banken bepalen daar het ver­loop. De AEX zit daar dan weer tussen, bij onze index let­ten we vooral op het aan­deel ASML dat de index bli­jft sturen, dat is ook de reden waarom de DAX wel weer de jaar­top wist te bereiken net als de CAC 40 index en de AEX bij lange na niet. De rente hier in Europa vol­gt het ver­loop van de rente in de VS niet in ieder geval, dat kan ook een reden zijn dat het er hier wat rustiger aan toe gaat maar ik denk wel dat we lat­er ook zullen vol­gen.

Wat dri­jft de mark­ten nu?
De mark­ten kwa­men maandag sterk uit de start­blokken door posi­tieve bericht­en over de kracht van de economie in de VS en omdat er ook een kleine dal­ing kwam op de rentemarkt. En toch merken we momenteel duidelijk dat er veel nieuwe beleg­gers samen met funds die daar­door meer moeten inkopen omdat men de boot niet wil mis­sen. FOMO dus, ofwel bang zijn om een ral­ly te missen. 

Let er wel op dat de volatiliteit hier­door zal aan­houden, het zal niet zomaar stop­pen tot er een grote groep (helaas) wordt uitge­drukt. Het is vri­jwel alti­jd zo, ze komen, ze proeven, ze zien dan op een gegeven moment behoor­lijk af door gretigheid en daar­na verd­wi­j­nen ze weer. De hoof­dreden is dat men gevan­gen wordt door hebzucht en dus steeds meer wil en omdat men maar 1 richt­ing op kijkt en dat is omhoog.

Dit alles zorgt er in ieder geval wel voor dat de nodi­ge volatiliteit op de mark­ten bli­jft al was die er alti­jd al gedurende het afgelopen jaar alti­jd al. De mark­ten weten steeds wel een item te vin­den waarop men kan rea­geren, de ene keer posi­tief de andere keer negatief. Zelf probeer ik me er zo goed als mogelijk doorheen te lood­sen en op zich lukt me dat pri­ma met de con­di­tie van de huidi­ge markt.

Eerste posi­ties maart met winst ges­loten:
Gis­teren (woens­dag) wer­den de posi­ties ges­loten met een mooie winst, het eerste resul­taat van deze maand MAART staat er en we ger­ak­en ook weer wat hoger met de winst van dit jaar en dat bij alle abon­nementen. Hieron­der ziet u nog een overzicht wat betre­ft Trad­ing en een aan­bied­ing om mee te doen met onze sig­nalen tot 1 MEI. Via de site en dan de Trader­shop kunt u de posi­ties met alle details zien staan.

De LIVE­BLOG en. Twit­ter:
Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes met korte uit­leg voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel uit­er­aard ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.205 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 64,75 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1718 dol­lar staat.

Inter Mar­ket overzicht op slotbasis …

Wordt nu lid tot 1 MEI voor €39 (nieuwe aan­bied­ing):
Bli­jven schake­len tussen long en short bli­jft belan­grijk de komende weken. Ook de komende maand (maart) kri­j­gen we genoeg kansen. Doe nu in ieder geval mee met de proef aan­bied­ing voor nieuwe leden, die loopt tot 1 MEI en dat met een mooie kort­ing !! … €39 tot 1 MEI 2021 … en voor Polleke €49 tot 1 MEI 2021 !!!

Schri­jf u in voor Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Index Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Guy Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor de Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MEI)

Hieron­der het resul­taat maand Maart (2021) …

Hieron­der het resul­taat tot nu toe dit jaar (2021) …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »