Beursdagboek Trader Guy 11 maart 2021, 10:30

...

Records DAX en Dow Jones, AEX ook weer hoger

11 maart 2021, 10:30 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

In Europa opnieuw winst woens­dag, de AEX 3 pun­ten hoger en de DAX 100 pun­ten omhoog, de DAX met een nieuw record ter­wi­jl de AEX met 678 op de bor­den weer wat dichter kruipt richt­ing de record­stand die op 702 pun­ten uitkomt. Ook Wall Street gaat weer wat hoger, de Dow Jones in ieder geval met opnieuw een record op de bor­den, de SP 500 klimt dan weer dicht bij de 3900 pun­ten en is zo ook op zoek naar de record­stand. De Nas­daq daar­ente­gen ver­loor wat, het bleef bij 4 pun­ten maar de Nas­daq 100 liet 42 pun­ten liggen.De markt bli­jft sterk liggen op nieuws dat eigen­lijk al oud nieuws is maar er nu door ger­aakt, het gaat om het ste­un­pakket dat nu defin­i­tief is en de komende goed­keur­ing van het Janssen vac­cin dat voor van­daag op het pro­gram­ma staat. Er zit al een behoor­lijke por­tie hoop in de markt momenteel, ik kan moeil­ijk inschat­ten hoeveel dat is maar het is enorm en dat al sinds pak­weg de zomer vorig jaar. Denk eraan dat alles wat men verwacht ook nog moet uitkomen. En wat zal al dat geld met de inflatie doen? We zien nu al de rente enorm oplopen in de VS, de afgelopen 2 sessies wat cor­rec­tie erop maar de trend is over­duidelijk omhoog bij de rente dus het zal niet zomaar ophouden denk ik.

Verder nog­maals de reden waarom we die grote en snelle beweg­in­gen zien met diver­gen­ties tussen de sec­toren, de tech aan­de­len zijn niet zo blij met een rente sti­jging, dat komt deels door dat ze amper of geen div­i­dend oplev­eren en men het vooral moet hebben van de koers sti­jging. Als men dan plots weer op een veilige manier rente kan behalen op een beleg­ging dan neemt men winst bij deze tech aan­de­len en pakt men rente op staatspa­pi­er. Verder zien we ook dat de achterge­bleven aan­de­len oplopen en er daar ook bedri­jven tussen zit­ten die een goed div­i­dend uitkeren. 

Aan de andere kant is het ook zo dat de waarderin­gen verder omhoog schi­eten en is het dus van groot belang dat de bedri­jven de winst verwachtin­gen kun­nen halen. Zoals ik al aan­gaf hoopt men daarop maar het moet ook nog gebeuren straks. Na het coro­na tijd­perk kan men het paard wel naar de water­bak bren­gen maar men kan het NIET ver­plicht­en om te drinken !!! Wat ik zie in deze markt is onzek­er­heid op alle vlakken, iedereen is bang om de boot te mis­sen maar aan de andere kant loopt men ook op eieren. Hoe dan ook, bli­jf oplet­ten want er zit teveel makke­lijk geld in de markt nu.

Nog iets om op te let­ten, de euro begint al een tijd­je met ten opzichte van de dol­lar grotere uit­sla­gen te mak­en. Dat is iets wat nu ook mee speelt, we komen vanaf de 1.225 dol­lar met de euro en nu staat de euro al rond de 1,19 dol­lar. De rente en val­u­ta markt zijn moeil­ijk in te schat­ten momenteel en dat zorgt ervoor dat de mark­ten extreem volatiel blijven.

Ook van­daag zal het wel weer een volatiele sessie wor­den want voor­beurs zien we via de futures al de nodi­ge uit­sla­gen. Er kan snel weer onrust komen met sec­tor rotatie zodra de rente weer in beweg­ing komt, dat zal dan dichter bij de open­ing van Wall Street wel duidelijk wor­den. Bek­ijken we de indices tech­nisch dan bli­jven de Nas­daq, Nas­daq 100 en de SOX index duidelijk in de gevaren­zone, ik zie daar nog niet zo snel een duurza­am her­s­tel op gang komen. De tech indices staan onder hun 50-daags gemid­delde momenteel en het lijkt erop dat ze het 200-MA willen gaan opzoeken later.

Aan de andere kant zie ik dat de meer tra­di­tionele indices ook in hun gevaren­zone terecht kun­nen komen nu ze hun top weer testen of zelfs door­breken. In ieder geval oplet­ten nu, deze markt toont veel gevaar op meerdere vlakken.

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.192 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 68,3 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1732 dol­lar staat.

Oplet­ten op dat soort dagen belan­grijk:
Soms moet je op een bepaald moment keuzes mak­en en dat heb ik al gedaan en let wel, op enkele indices waar ik denk dat het kan. Dus er lopen wat short posi­ties, als u lid wordt dan kunt u nog mee met de posi­ties die open staan. U kunt op de site dan alles inzien via de Trader­shop

Als coach is het niet alleen mijn taak om sig­nalen te ver­s­turen, te han­de­len, het is ook mijn taak om voorzichtig te bli­jven en daarom hou ik het bij kleine posi­ties voor­lop­ig, door de volatiliteit kun­nen die ook op een redelijke winst ger­ak­en als we de juiste richt­ing te pakken hebben.

Eerste posi­ties maart met winst ges­loten:
Onder­aan deze update ziet u nog een overzicht wat betre­ft Trad­ing en een aan­bied­ing om mee te doen met onze sig­nalen tot 1 MEI. Via de site en dan de Trader­shop kunt u de posi­ties met alle details zien staan. https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

De LIVE­BLOG en Twit­ter:
Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes met korte uit­leg voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel uit­er­aard ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Inter Mar­ket overzicht op slotbasis …

Nu lid wor­den tot 1 MEI voor €39?
Bli­jven schake­len tussen long en short bli­jft belan­grijk de komende weken. Ook deze maand (maart) kri­j­gen we genoeg kansen. Doe nu in ieder geval mee met de proef aan­bied­ing voor nieuwe leden, die loopt tot 1 MEI en dat met een mooie kort­ing !! … €39 tot 1 MEI 2021 … en voor Polleke €49 tot 1 MEI 2021 !!! https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Schri­jf u in voor Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Index Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Guy Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor de Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MEI)

Hieron­der het resul­taat maand Maart (2021) …

Hieron­der het resul­taat tot nu toe dit jaar (2021) …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »