Beursdagboek Trader Guy 8 oktober 2020, 08:27

...

Plots wel weer steun VS en Trump promoot medicijn

8 oktober 2020, 08:27 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

De markt liet woens­dag een sterk her­s­tel zien en dan vanaf het 50-daags gemid­delde dat een bepal­ende rol bli­jft spe­len wat betre­ft ste­un en weer­stand. De ver­liezen van dins­dag wer­den in ieder geval weg gepo­et­st maar we zien nog net geen nieuwe top­pen voor deze week. De markt reageerde opnieuw na opmerkin­gen die pres­i­dent Trump via Twit­ter ver­sprei­de want hij wil plots toch een extra ste­un­pakket van 1200 mil­jard dol­lar onderteke­nen het­geen de helft is van wat de democ­ra­t­en vragen.Verder Twit­ter­de Trump nog dat er ste­un komt voor de lucht­vaart en dat iedereen het medici­jn moet kri­j­gen wat hij zelf kreeg want het werkt als geen ander, en het moet gratis. De zoveel­ste stunt van Trump om kiez­ers naar zich toe te trekken??? Lat­er op de avond kre­gen we inzicht op de notulen van de FED waaruit bleek dat ze het nog niet unaniem eens zijn om verder te gaan net het opkopen van obligaties.

De tech­sec­tor werd onder de loep genomen nadat een com­missie van het Huis van Afgevaardigde pleitte voor het opsplit­sen van Big Tech’. Dan kijken we vooral naar bedri­jven als Alpha­bet, Microsoft, Face­book, Ama­zon en Apple omdat ze teveel macht hebben. Ondanks deze poli­tieke druk wis­ten de grote tech bedri­jven hoger te sluiten.

De Dow Jones sloot bij­na 2% hoger, de SP 500 won 1,7% ter­wi­jl de Nas­daq ongeveer 2% hoger sloot. Daarmee wis­ten deze 3 indices het ver­lies van dins­dag toen Trump hele­maal niet bereid was om in te stem­men met een nieuw ste­un­pakket goed te mak­en. Europa bleef kalm en liet niet veel zien gis­teren, de AEX ver­loor wat ter­wi­jl de DAX een plus­je liet zien. Zoals ik al aan­gaf staan alle indices rond of net boven hun 50-daags gemid­delde maar de druk op deze ste­un-weer­stand bli­jft aan­houden. Het zal erop of eron­der wor­den de komende sessies, bli­jf dus reken­ing houden met grote uit­sla­gen in bei­de richtingen …

Gis­teren wer­den er wat kleine posi­ties opgenomen op een tech­nisch niveau, u kunt nog mee met de posi­ties door lid te wor­den, nu tot 1 DECEM­BER voor €39 … Schri­jf u meteen in via de link naar onze Trader­shop … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Mark­toverzicht slot­standen woensdag


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »