Beursdagboek Trader Guy 9 oktober 2020, 08:07

...

Wall Street trekt nog even door

9 oktober 2020, 08:07 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Een redelijke sessie op Wall Street waar de koersen door divers nieuws hoger sluiten, Europa deed het ook goed met een sti­jging van rond de 1% bij zow­el de AEX als de DAX. Op Wall Street was de sti­jging bij de Dow Jones 0,4%, de SP 500 ging met 0,8% omhoog ter­wi­jl de Nas­daq en de Nas­daq 100 rond de 0,5% hoger afsloten.Bedri­jf­s­nieuws, de hoop op een nieuw ste­un­pakket om de economie in de VS, uit­sprak­en van Trump en tech­nis­che indi­ca­toren helpen de markt vooruit deze keer. Wel is het zo dat de gesprekken om een ste­un­pakket te lev­eren nog niet zijn afgerond, er bli­jft onenigheid over de omvang ervan en met Trump weet je maar nooit. Trump zei ook dat hij niet gaat deel­ne­men aan een virtueel debat met Biden, dat is tijd­ver­spilling vol­gens hem. Wel bli­jft Biden ruim voor in de peilin­gen al zegt dat nog niet zoveel, 4 jaar gele­den stond Clin­ton ook voor al was dat min­der ruim dan nu het geval is. Al deze zak­en bepalen het ver­loop van de markt en als u goed kijkt naar de pun­ten die ik aangeef zijn het juist ook deze zak­en die voor een terug­val zorgden eind vorige week en afgelopen dins­dag. Het is maar hoe de toon van het nieuws aanslaat momenteel.

Een bedri­jf dat opviel gis­teren was IBM, het aan­deel sloot ruim 6% hoger en hielp hier­mee de Dow Jones in de plus. IBM zei dat het een bedri­jf­son­derdeel (infra­struc­tu­ur dien­sten) zal los­mak­en en er een eigen beursno­ter­ing van wil mak­en. Ook de Trans­port en de semi­con­duc­tor sec­toren ken­nen een sterke dag. Verder vie­len Amgen en Mc Don­ald’s op met ver­lies, vooral Amgen liet een ver­lies van 7% zien.

Europa kende ook een sterke dag maar men kijkt toch uit hier omdat de euro weer sterke aan het wor­den is ter­wi­jl de inflatie verder daalt. Geen goed teken voor de economie omdat blijkt dat de con­sument toch de hand op de knip bli­jft houden. Waar dat toe gaat lei­den valt af te wacht­en maar Europa bli­jft wat dat betre­ft nog alti­jd achter op Wall Street wat betre­ft het ver­loop van de markt. We gaan zien wat de laat­ste sessie van de week zal bren­gen, moeil­ijk te voor­spellen maar het zou logisch zijn dat er win­st­ne­min­gen komen na die 2 sterke dagen.

Woens­dag en gis­teren wer­den er wat kleine posi­ties opgenomen op een tech­nisch niveau, u kunt nog mee met de posi­ties door lid te wor­den, nu tot 1 DECEM­BER voor €39 … Schri­jf u meteen in via de link naar onze Trader­shop … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »