Beursdagboek Trader Guy 12 januari 2021, 08:45

...

Hoogvliegers lager, goedkopere sectoren wat hoger

12 januari 2021, 08:45 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De nieuwe week start in ieder geval met win­st­ne­min­gen op Wall Street en bij som­mige sec­toren zoals de Tech­nolo­gie waren die best fors. Lat­en we zek­er niet ver­geten dat de Nas­daq don­derdag nog 300 pun­ten hoger ger­aak­te ter­wi­jl er vri­jdag nog 150 pun­ten bij kwa­men. Dus de dal­ing van gis­teren stelt bekeken over de laat­ste 3 sessies amper wat voor. De Dow Jones ver­loor 90 pun­ten, de SP 500 moest 25 pun­ten inlev­eren. De Nas­daq 100 ver­loor 200 pun­ten, Tes­la moest uitein­delijk ook inlev­eren maandag …De AEX index ver­loor maandag 3 pun­ten ter­wi­jl de DAX 112 pun­ten lager de dag uit­ging. Vooral de lan­gere lock­downs in meerdere lan­den in Europa zor­gen voor wat twi­jfels al zien we nog geen echte verkoop­druk momenteel. Gis­teren viel vooral Akzo op met een plus van 2%.

Verder speelt de afzetting­spro­ce­dure tegen Trump wel mee op de markt maar ook vanaf die kant nog niet echt een ste­vige reac­tie op de mark­ten. Men wacht ook op de cijfers die vanaf deze week naar buiten komen. Vri­jdag wordt het een drukke dag met de Amerikaanse banken Cit­i­group, JPMor­gan en Wells Fargo.

Dan toch nog even iets wat opviel gis­teren op Wall Street en iets wat ik me herin­ner uit 1999 – 2000 toen er ook van die aan­de­len waren die plots extreme sti­jgin­gen lieten zien na een bericht dat hele­maal niet eens over dat bedri­jf ging. Elon Musk stu­urde de koers van een klein bedri­jf na een ver­keerd begrepen Tweed maar lief­st 1200% omhoog over iets wat totaal niet met dat bedri­jf te mak­en had, het aan­deel steeg van 0,6 dol­lar naar 70 dol­lar gis­teren en viel lat­er hele­maal weer terug.

Tes­la zelf ver­loor 8% gis­teren, blijk­baar ziet men nu in dat er toch con­cur­ren­tie is. Vooral het Chi­nese Nio viel op na dat er het afgelopen week­end een nieuw elek­trisch mod­el werd gelanceerd. Nio won dan weer 7% maandag.

U kunt mij en dus @USMarkets uit­er­aard ook vol­gen via onze Twit­ter account, ga naar … https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets waar ik tussen­ti­jds wat charts over de markt en sen­ti­ment plaats, ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.216 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 56 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1860 dol­lar staat.

Strate­gis­che posi­ties:
Er lopen nu wat posi­ties, zodra u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u alles inzien via onze Trader­shop op de web­site. We proberen in ieder geval met de markt mee te gaan, wat ik verwacht is dat de markt volatiel zal bli­jven, ook dit jaar zullen we moeten schake­len tussen long en short.

Maak nu gebruik van de proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 MAART 2021 … Polleke €49 tot 1 MAART 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Index Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MAART)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MAART)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MAART)

Tussen­stand deze maand jan­u­ari 2021:


Resul­taat afgelopen maand decem­ber 2020:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.